Saken oppdateres.

– Dette er i tråd med det vi anførte. Vi mente at lagmannsrettens dom absolutt sto seg, og at det ikke var grunnlag for å fremme anken, sier statsadvokat i Økokrim Henrik Horn.

Lagmannsretten dømte Vestrum til fire års fengsel for korrupsjon. I motsetning til tingretten, fant lagmannsretten Vestrum skyldig i å ha gitt ulovlig rådgivning mens han satt på innsideinformasjon.

Vestrum fikk også inndratt i overkant av 6,4 millioner kroner.

Torsdag kom Høyesteretts enstemmige beslutning om at anken ikke vil bli fremmet til ny behandling. Dermed blir dommen fra lagmannsretten stående.

- Vestrum er klart nok skuffet over at Høyesteretts ankeutvalg har unnlatt å fremme anken som var inngitt over lagmannsrettens avgjørelse. Vi ser nå nærmere på premissene i avgjørelsen og på spørsmålet om å bringe saksbehandlingen for norske domstoler inn for EMD, sier Vestrums advokat, Håkon Juell Hassel.

Dette er saken

Vestrum skal ha hjulpet Lybica, tilknyttet Severstal, med å kjøpe seg opp til største aksjonær i Intex i august 2010. Ifølge Vestrum var hans bidrag å sende to eposter, som han mottok 600.000 dollar for.

Utover høsten 2010 var det samtaler mellom valgkomiteen i Intex og Vestrum om en styreplass i selskapet. For å få det, måtte Vestrum fylle ut et skjema hvor han erklærte seg uavhengig av enkeltaksjonærer.

Kun timer før signeringen sa han opp sin konsulentavtale med Severstal, som ville gitt han en fet utbetaling om Severstal fikk gevinst. Severstal inngikk i stedet en tilsvarende kontrakt med selskapet One-2 Invest, eid av en venn av Vestrum.

Vestrum har forklart at han hadde investert i vennens selskap, og at kontraktsoverføringen med Severstal var en form for bytteavtale da Vestrum hadde utestående beløp i et av vennens selskaper.

Og det var nettopp One-2 Invest som fikk utbetalt 6,4 mill. da russerne solgte seg ut av Intex i januar 2012. Dette beløpet ble senere overført til Vestrum.

Vestrum forklarte i tingretten at han ikke informerte styret i Intex om dette, fordi det var vennen, og ikke ham selv, som hadde tatt over konsulentoppdraget.

Både tingretten og lagmannsretten konkluderte med at Vestrum var skyldig i grov korrupsjon.

Vestrums advokat, Advokat Håkon Juell Hassel, sier at det er innledet arbeid med begjæring om gjenåpning i lys av blant annet nye beviser som er fremskaffet og som Høyesterett grunnet prosessregler er avskåret fra å vurdere.

- Dette er beviser som tidligere instanser ikke har hatt adgang til og mulighet for å vurdere, og vil gjelde både korrupsjonsdelen, men også domfellelsen for øvrig. Når det gjelder saksbehandlingsanken registreres det at ankeutvalget blant annet har påpekt at lagmannsretten har benyttet uheldige uttrykksmåter i sin rettsbelæring opp mot lovens krav til en balansert redegjørelse for bevisene som grunnlag for vurderingen lagretten skal foreta, skriver han i en epost.(Vilkår)