– Jeg kan bekrefte at Økokrim igangsatte en etterforskning i 2017 med bakgrunn i meldinger om mistenkelige transaksjoner knyttet til en overføring fra Smilar Invest Ltd, Kypros, i 2015 på 17 millioner euro, sier førstestatsadvokat i Økokrim, Elisabeth Harbo-Lervik, til DN.

Smilar Invest var eid av Kåre Smith og Bernt Aksel Larsen, to sentrale skikkelser i menigheten Brunstad Christian Church (BCC), også kjent som Smiths Venner. De to har i dag ingen formelle verv i menigheten.

Bernt Aksel Larsen har vært sentral i menigheten Brunstad Christian Church (BCC), også kjent som Smiths Venner.
Bernt Aksel Larsen har vært sentral i menigheten Brunstad Christian Church (BCC), også kjent som Smiths Venner. (Foto: Aleksander Nordahl)

DN har tidligere omtalt hvordan Smith og Larsen bygget opp en privat formue, blant annet gjennom det kypriotiske investeringsselskapet.

I 2015 solgte Smilar Invest Ltd. et tysk lampeselskap, Lampenwelt, som i sin tid var etablert og bygget opp av to brødre i menigheten i Tyskland. Det var transaksjoner i forbindelse med dette salget som ble etterforsket av norsk politi. Årsregnskapene til Smith og Larsens norske investeringsselskaper viste at det kypriotiske investeringsselskap fikk et resultat på 210 millioner dette året, hvorav 140 millioner kroner ble satt av til utbytte til de to tidligere menighetstoppene, som eide halvparten av selskapet hver.

– Midlene fra Smilar Invest Ltd. gikk til BCC Financial Ltd. og ble deretter videreført gjennom flere transaksjoner over ulike bankkontoer til endemottagere i Norge. Transaksjonsmønsteret var av en slik karakter at det kunne se ut som noe var søkt skjult, og det hadde oppstått en mistanke om at det forelå hvitvasking, sier førstestatsadvokat Harbo-Lervik.

Økokrims førstestatsadvokat Elisabeth Harbo Lervik. Foto: Petter Berntsen
Økokrims førstestatsadvokat Elisabeth Harbo Lervik. Foto: Petter Berntsen (Foto: Petter Berntsen)

– Intet straffbart

Etter flere år med etterforskning er saken nå henlagt. Avisen Vårt Land omtalte henleggelsen først.

– For at noe skal være hvitvasking, må det imidlertid ligge en primærforbrytelse i bunn. Vår etterforskning har vært konsentrert om å avdekke om det var en primærforbrytelse som lå til grunn for opprinnelsen til disse midlene. Det har vært gjennomført en grundig etterforskning med rettsanmodninger og etterforskningsskritt i flere land. Etterforskningen har også søkt å klarlegge det som kan tale til de mistenktes fordel. Resultatet av etterforskningen når det gjelder disse transaksjonene er at intet straffbart forhold anses bevist, og saken ble henlagt tidligere i våres, sier førstestatsadvokaten til DN.

– Full renvasking

– Henleggelsen og begrunnelsen for henleggelsen er helt som forventet og i tråd med vår konklusjon etter å ha gjennomgått saken da vi fikk innsyn i sakens dokumenter, sier advokat Pål Sverre Hernæs hos Hjort, som har representert Smith og Larsen.

– Denne henleggelseskoden benyttes når det er gjennomført etterforskning og bevisene med særlig styrke taler mot at det er begått en straffbar handling og innebærer en full renvasking for mistanken som har vært rettet mot våre klienter gjennom lang tid, sier Hernæs.

– Når ble Smith og Larsen klar over at de var under etterforskning av Økokrim?

– Våre klienter ble klar over dette sommeren 2019, sier Hernæs.

Ikke fornærmet

Både Kåre Smith og Bernt Aksel Larsen har de senere årene bodd i utlandet. Smith har flyttet til USA og Larsen til England.

Det var ikke etterforskningen som var grunnen til at de flyttet, sier advokaten:

– Nei, både Smith og Larsen flyttet før det var innledet noen etterforskning, og lenge før de var klar over en slik etterforskning.

De to har ingen formelle roller i menigheten i dag.

– Larsen var styremedlem i BCC til og med 2011, og har siden den tid ikke hatt roller i BCC. Smith forlot også styret ved utgangen av 2011, og har siden den tid kun ledet trossamfunnets forstanderskap, som har ansvar for lærespørsmål og menighetens åndelige virksomhet. Han har ingen rolle i styre og ledelse av organisasjonen, sier Hernæs.

Advokaten representerer både menigheten BCC, som har hatt status som fornærmet i saken, og Smith og Larsen.

– BCC har ikke oppfattet seg selv som fornærmet i denne saken, dette basert på egne grundige undersøkelser. Økokrims henleggelse slår også fast at BCC har rett i dette og ikke er fornærmet på noen måte, sier Hernæs.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.