Det er tatt ut tiltale mot en tidligere ansatt i Gartnerhallen og en bonde fra Hedmark for underslag av totalt 49 millioner kroner.

– Det er en av de mer alvorlige tiltalene vi har hatt. Vi har ikke umiddelbart funnet noen større underslagssaker, sier aktor i saken, førstestatsadvokat Geir Kavlie.

Geir Kavlie i Økokrim.
Geir Kavlie i Økokrim. (Foto: Fartein Rudjord)

Utbetalingene skal ha skjedd over en tiårsperiode, og både varigheten, beløpets størrelse og misbruk av betrodd stilling bidrar skjerpende, ifølge tiltalen.

Den tidligere regnskapssjefen i Gartnerhallen har erkjent forholdene. Bonden mener det er snakk om lån.

– Han stiller seg uforstående til tiltalen og nekter straffskyld. Han har sett det som en forretningsforbindelse med bedriften, og forstår ikke hvorfor han er tiltalt for dette, sier Rasmus D. Woxholt, forsvarer for Hedmarks-bonden.

Varslet selv

Gartnerhallen er Norges største organisasjon for produsenter som dyrker frukt, bær, grønnsaker og poteter. De eies av 1165 frukt- og grøntprodusenter og omsatte i fjor for 2,3 milliarder kroner, med et overskudd på 14,4 millioner.

Den Gartnerhallen-ansatte varslet selv ledelsen i selskapet om utbetalingene i et brev til ledelsen 29. mai i år, og 8. juni ble han og den nå medtiltalte bonden pågrepet. Den tidligere regnskapssjefen erkjente straffskyld og innrømmet urettmessige overføringer på totalt 47 millioner kroner, hvorav 100.000 skulle ha gått til egne kontoer, resten til bonden. Ifølge tiltalen har den tidligere regnskapssjefen overført totalt 3,3 millioner til seg selv, og 46 millioner til bonden.

Kavlie sier regnskapssjefen har erkjent de faktiske forholdene.

– Bonden hevder det er snakk om lån i et forretningsforhold. Foreligger det en formell låneavtale?

– Vi har per nå ikke funnet noen formell låneavtale i saken på beløpet, sier Kavlie.

Forsvarer Woxholt sier han ikke kan kommentere hva slags lånepapirer som finnes før rettssaken.

– Han mener han har lånt penger av Gartnerhallen og hvorvidt de har ført det korrekt vil bli et tema, sier han.

Hvorfor?

Et sentralt spørsmål i saken er hvorfor pengene er blitt overført. Ifølge tiltalen har dette skjedd etter «overtalelser og /eller press» fra bonden.

– Det er han helt uforstående til. Han har spurt om lån, det er det ingen tvil om, sier Woxholt.

Økokrim er ikke kjent med private forretningsforbindelser eller gjenytelser som motiv for overføringene, forteller Kavlie. Forsvareren Woxholt oppfatter heller ikke at det har vært noe spesielt nært forhold mellom de to tiltalte .

– Det er på det rene at pengene er overført. Det er store pengebeløp som er gått til gården og retten må svare på hvorfor, sier han.

Han mener det i utgangspunktet ikke er noe galt i å motta kreditter og lån, og at retten må avgjøre om det i denne saken er straffbart.

– Burde det ikke ringt noen bjeller ved så store beløper?

– Det er vel det som er tema i retten og det har ikke jeg noen kommentar til nå, sier Woxholt

Han sier det ikke er rimelig å se beløpene i forhold til verdien på gården, fordi det er snakk om en odelstakst, som normalt er relativt lav, men opplyser at omsetningen årlig har variert mellom fire og syv millioner kroner.

Økokrim mener det ikke er vanlig at Gartnerhallen gir store lån til sine leverandører.

– Hva er regnskapssjefens forklaring på hvorfor pengene er overført?

– Der vil jeg henvise til hans forsvarer, ellers forskutterer jeg hans forklaring, sier Kavlie.

– Ifølge tiltalen er det snakk om press. Hva slags press er det snakk om?

– Jeg kan ikke si annet enn at det er et tema som vi vil komme inn på i retten, sier Kavlie.

Regnskapsførerens forsvarer Berit Reiss-Andersen skriver i en tekstmelding at hun ikke har noen kommentar til DN i denne saken.

Porsche Cayenne

I forbindelse med etterforskningen ble det gjort beslag av verdigjenstander på gården til den siktede bonden, blant annet en Porsche Cayenne.

Kavlie sier han ikke kan gå inn på hva pengene er brukt til før rettssaken.

– Påtalemyndigheten vil føre bevis for om pengene er gått til andre ting enn gårdsdrift, sier han.

Woxholt vil heller ikke gå inn på dette.

- Hva han har brukt lånene til og hvor stor sum som er utestående blir tema og gjenstand for bevisføring under hovedforhandlingen, slik at jeg ikke ønsker å kommentere det nå.

Skjult i regnskapene

Kavlie forteller at overføringene er blitt skjult i regnskapene ved å føre opp poster som ikke har vært reelle, på måter som har vært vanskelig for andre i Gartnerhallen å avdekke.

Underslagene skal ha pågått fra mai 2007 til mai 2017.

– Vi er tilfredse med at Økokrim har konkludert etterforskningen og at denne alvorlige saken nå blir et anliggende for retten. Vi legger til grunn at Økokrim har et solid grunnlag for tiltalen, sier Elisabeth Morthen, administrerende direktør i Gartnerhallen i en pressemelding.(Vilkår)

Meyers advokat med kraftige utfall mot media
Dag Steinfeld, advokaten til SSB sjef Christine Meyer, kom med krass kritikk av media etter pressekonferansen hos byrået fredag. Bakgrunnen for kritikken var de mange oppslagene torsdag om at Meyer kom til å gå av fredag. Det viste seg ikke å stemme.
03:29
Publisert: