Gruveselskapet Intex Resources har besluttet ikke å anke tingrettens dom der selskapet ble idømt en bot på 400.000 kroner for manglende føring av innsidelister, ifølge en melding fredag kveld.

Intex er uenig med Tingrettens dom, men mener selskapet er best tjent med å legge saken bak seg, fremgår det.

Økokrim ila gruveselskapet i desember i fjor en bot på 400.000 kroner for brudd på verdipapirhandellovens krav om at børsnoterte selskaper skal føre lister over alle personer som har tilgang til innsideinformasjon, ifølge en melding.

Bakteppet er at selskapet førte i desember 2011/januar 2012 forhandlinger om inngåelse av en intensjonsavtale med det kinesiske selskapet MCC8. Forelegget er basert på at forhandlingene var innsideinformasjon, og at selskapet ikke opprettet innsideliste, slik det kreves i verdipapirhandelloven § 3-5, ifølge Økokrim.

Intex vedtok ikke boten på tidspunktet og hevdet da at forhandlingene var av en slik karakter at de ikke utløste plikt til å føre innsideliste.

Selskapet hadde i forkant av dette fått medhold av Børsklagenemnda etter at Oslo Børs i januar 2013 hadde ilagt selskapet et gebyr på 420.000 kroner relatert til samme saksforhold og regelverk.

- Vi mener Børsklagenemndas vurdering er den riktige, og vi synes det er prinsipielt uheldig at ulike offentlige myndigheter som forvalter det samme regelverket har ulik oppfatning om sentrale bestemmelser i verdipapirhandelloven. Intex vil imidlertid ikke bære ansvaret for å få vurdert de prinsipielle sidene ved den denne saken. Vi legger dette bak oss og ser fremover, sier styreleder Christian L. Holst i Intex i meldingen.

Intex ble den 19. august idømt en bot på 400.000 kroner av Tingretten. Økokrims påstand var på 500.000 kroner.

Bakgrunn:
”Grovt” brudd på listeføring
Opprettholder innsidebot mot Intex
Intex frikjent i Børsklagenemnda

Intex-styret nekter børsbot

Les også:
Asia i dag: - Betydelig nedsiderisiko i Kina
Her er lærerløsningen  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.