Utvalget som har sett på politiets særorgan legger torsdag blant annet at Økokrim slås sammen med Kripos til en felles bistands- og etterforskningsenhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet, økonomisk kriminalitet og IKT-kriminalitet. 

Samtidig foreslår utvalget, som har vært ledet av Anne Cathrine Frøstrup, å flytte ansvaret for etterforskning av alvorlig miljøkriminalitet fra Økokrim til Trøndelag politidistrikt.

Anbefalingen er gitt under dissens, der førstestatsadvokat Lars Fause og politibetjent Tom Roger N. Paulsen ønsker å bevare Økokrim som i dag, eventuelt at den overføres Riksadvokatembetet. For miljøkriminalitet ønsker de to at dette forblir hos Økokrim.

600 nye til distriktene

Samtidig foreslår utvalget gjennomgripende endringer i strukturen der politidistriktene tilføres nær 600 nye politimannskaper, og at særorganene erstattes med to enheter for etterforskningsbistand og beredskapsbistand:

  • Trafikkoppgaver blir overført fra UP til politidistriktene.
  • Politiets utlendingsenhet blir avviklet i nåværende form, og det operative ansvaret overføres til Øst politidistrikt, som også overtar koordineringsansvaret for registrering, ID-avklaring og koordinering av uttransportering, samt utreisesenteret på Gardermoen.
  • Driften av utlendingsinternatet på Trandum overtas av Kriminalomsorgen
  • Nasjonale beredskapsressurser (NB) blir et eget organ direkte under Politidirektoratet, der de såkalte TTS og UC-enhetene forblir i Oslo politidistrikt. Beredskapsmannskapene skal fortsette å inngå i operativ tjeneste i Oslo. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.


Asias beste kokk driver en indisk restaurant i Bangkok
Chef Gaggan forklarer hvorfor Bangkok er blitt Asias mathovedstad.
01:56
Publisert: