Torsdag kan bli en skjebnedag for særorgan som Økokrim, Kripos, Politiets utlendingsenhet og Utrykningspolitiet. 

Et utvalg som har sett på særorganene legger frem sitt forslag i ettermiddag, og det kan bety en stor omfordeling i makt og midler. I ytterste konsekvens kan hele særorgan bli lagt ned. 

Økokrim har i dag ansvaret for de største sakene innen økonomisk kriminalitet. En av konsekvensene kan bli at flere tyngre saker innen økonomisk kriminalitet overflyttes fra Økokrim til mer slagkraftige politidistrikt med forsterkede fagmiljøer på denne type kriminalitet.

– Det gjøres et godt arbeid i særorganene. Hvis det blir foreslått store endringer, bør det begrunnes godt. Man bør ikke endre for å endre. Effekten av endringene bør dokumenteres, sier Sigve Bolstad som er leder i Politiets Fellesforbund

– Jeg er spent på begrunnelsene, sier Bolstad.

Økokrim har de siste årene fått mye kritikk både for å tape tunge saker og for å ha høy terskel for å ta inn nye saker.

– Vi må passe oss for å komme i en situasjon der politiet bare kan håndtere enklere økonomisk kriminalitet. Det er viktig å ha robuste fagmiljø som kan stå løpet ut, sier Bolstad.

Tapping av fagmiljø

Leder i Politijuristene, Sverre Bromander, er ikke redd endringer i seg selv, men frykter at tunge fagmiljø kan bli stående ribbet igjen.

– Det er viktig at vi klarer å ivareta de tunge fagmiljøene. Vi må ikke komme i en situasjon der medarbeiderne blir for urolige og begynner å flytte på seg. Det har vi ikke råd til uansett hvilken struktur som blir valgt, sier Bromander.

Han håper at diskusjonen vil styrke straffesaksbehandlingen etter flere år der beredskap er blitt satt høyest på dagsorden.

– Ett av våre store dilemma er at alvorlig straffesaksbehandling er blitt stemoderlig behandlet.  

Han påpeker at flere av særorganene er spydspisser i straffesaksbehandlingen. 

– Det er de tunge fagmiljøene som skal utgjøre ryggraden i fremtidens politi. Men justispolitikerne våre tar dessverre ikke debatten om politiets kompetanse lenger enn hvordan de skal få ansatt de nyutdannede fra Politihøgskolen, sier Bromander.

Har ikke satt seg

Politiet står allerede midt oppe i en større omstilling der mange politidistrikter er lagt ned og nye regioner er kommet til.

– Vi er bekymret for at viktige beslutninger for særorganenes utvikling blir tatt før de nye regionene har satt seg. Nå er det fortsatt tvil om hva regionene trenger av bistand, sier Bolstad.

Ifølge radiokanalen P4 vil utvalget foreslå at det etableres et eget senter for cyberkriminalitet, til 250 millioner kroner.

– Her må en jobbe raskt og internasjonalt og ressursene for å håndtere dette på en måte som vi ser på som nødvendig, de har vi ikke per i dag, sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad til P4.

– Kun rått hvis det blir suksess
Aksel Lund Svindal om millionsatsingen på klær, sin styrke, flaks og skaden
01:53
Publisert:

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.