I januar tok Økokrim ut tiltale mot tre menn for grov korrupsjon, der en av de tiltalte, tidligere logistikksjef Ole Gunnar Lidahl i fiskefôrprodusenten Ewos, skulle ha mottatt bestikkelser over to millioner kroner fra ulike leverandører.

Nå er de tre mennene dømt til lange fengselsstraffer i tingretten i Sør-Trøndelag.

Har utnyttet sin posisjon

Retten har dømt Lidahl til fengsel i fire år og inndragning av utbytte med 1,5 millioner kroner. 63 år gamle Lidahl er domfelt for fem tilfeller av grov korrupsjon i perioden 2003 til 2015 etter ha mottatt vel 2,5 millioner kroner fra ulike leverandører og for grov økonomisk utroskap, skriver Økokrim i en pressemelding.

I dommen kommer frem at han «systematisk og planmessig har utnyttet sin posisjon som en sentral medarbeider» til å «skaffe seg store private fordeler fra Ewos sine leverandører og kontraktsparter» over mange år.

Det har ikke lykkes DN å komme i kontakt med Lidahls to advokater, Tore Angen og Kolbjørn Margido Lium.

Førstestatsadvokat i Økokrim, Elisabeth Harbo-Lervik, sier saken har vært komplisert.

– Det har vært komplisert fordi det er mange selskaper, men også fordi transaksjonene har vært søkt kamuflert. Det er blitt gitt ytelser som ikke bare har bestått av penger, sier hun.

Sjelden sak

Etterforskningen startet etter at det i forbindelse med en annen straffesak ble funnet et større kontantbeløp hjemme hos Lidahl. Økokrim har gått igjennom forhold til går helt tilbake til 2003.

– Saker av denne karakter hvor det er omfattende korrupsjon mellom to private næringsdrivende parter er relativt sjelden at vi har. Ofte er det bestikkelser av offentlige tjenestemenn eller noe sånt. Men også korrupsjon mellom norske næringsdrivende er med på å svekke den reelle konkurransen og er sterkt samfunnsskadelig og det gjenspeiler de strenge straffene, sier Harbo-Lervik.

Smurt med båtfrakt

I tiltalen fra januar var den tidligere logistikksjefen tiltalt for å ha mottatt 999.000 kroner i form av kontanter, dekning av kostnader til kalesje og flybridgetrekk til en fritidsbåt av typen Galeon 390.

I mai 2011 skal han ha krevd og fått dekket kostnader på 55.706 kroner til frakt av en fritidsbåt av typen Sealine F37 fra Dublin til Trøndelag.

I løpet av årene skal den tidligere logistikksjefen i Ewos også ha mottatt fordeler i form av flybilletter.

Ewos er en av verdens største produsenter av fiskefôr. Kommunikasjonssjef i Ewos, Hanne Dankertsen, sier selskapet avsluttet arbeidsforholdet med Lidahl da de oppdaget brudd på selskapets interne retningslinjer.

– Vi er ikke part i saken. Det er en tidigere ansatt hos oss som nå er dømt. Vi har vært utsatt for en utro tjener og kan være skadelidende. Nå skal vi sette oss inn i dommen og vurdere hvilke muligheter vi har, sier hun.

– Vi har hatt nær dialog med Økokrim og samarbeidet med dem hele veien, sier Dankertsen.

Dømmes for selvvask

De to andre mennene på 56 og 58 år er dømt for å ha gitt bestikkelser på henholdsvis 1,5 millioner kroner og over 850.000 kroner. 56-åringen er domfelt for to tilfeller av grov korrupsjon, grov økonomisk utroskap og grov hvitvasking av utbytte fra egne straffbare handlinger, såkalt selvvask. Han frifinnes for ett tilfelle av grov korrupsjon, men dømmes likevel til fengsel i tre og et halvt år og får unndratt utbytte med 75.000 euro.

58-åringen er dømt til fengsel i to år for to tilfeller av grov korrupsjon. Begge mennene må betale 50.000 kroner hver i saksomkostninger. Det har heller ikke lykkes DN å komme i kontakt med forsvarerne til de to mennene.

Dommene er ennå ikke rettskraftig.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Gråbeins Gadget Guide: – Ute etter fyldig, kremaktig, varm og mettet lyd?
Noen sverger fortsatt til rørforsterkere
03:21
Publisert: