Tidligere Vimpelcom-toppsjef Jo Lunder er ikke alene om å rette gigantkrav mot staten etter å ha blitt renvasket for korrupsjon.

Mens Lunder krever inntil 440 millioner kroner i erstatning for tap av fremtidig inntekt, fordi hans fremtidige karriere som internasjonal toppleder skal være ødelagt, krevde eiendomsinvestor Øyvind Hornnæss flere titall millioner i erstatning for tap av fremtidig utbytte etter at han ble renvasket for korrupsjon.

Eiendomsinvestorens advokat presenterte en smørbrødliste med krav mot staten, men blir i en fersk dom avspist med smuler sammenlignet med kravet.

Opprinnelig krevde Hornnæss 48 millioner kroner fra staten i erstatning og oppreisning, men fikk bare 95.000 kroner fra Statens sivilrettsforvaltning før han valgte å gå rettens vei.

I en fersk dom fra Oslo tingrett tilkjennes Hornnæss vel én million kroner i erstatning og 40.000 kroner i oppreisningserstatning.

Les Kjetil B. Alstadheims kommentar: Har du en hundrings til Jo Lunder? dnPlus

Droppet utbyttekravet

Retten avfeier flere av de saftigste kravene fra Hornnæss:

  • Utbytte: Hornnæss' advokat fremmet et krav på rundt 35 millioner kroner for tapte inntekter og utbytte. Retten avviser at Hornnæss hadde krav på fremtidig utbytte fra utviklerselskapet KC Invest.

En ting er at retten anser den finansielle situasjonen til selskapet som høyst usikker og neppe ville gitt utbytte. Et annet moment er at eierskapet i selskapet formelt sett var plassert på datteren. Hornnæss hadde sikret seg en opsjon som gjorde at han kunne overta selskapet for én krone.

Retten mener bakgrunnen for at datteren eide selskapet, var at Hornnæss hadde et krav på syv millioner kroner fra DNB hengende over seg.

  • Lønn: Retten mener det ikke er grunnlag for å gi Hornnæss erstatning for tapte lønnsinntekter. I retten ble det fremlagt en arbeidskontrakt som viste månedslønn på 50.000 kroner. Retten omtaler inntektene som uklare, siden selvangivelsen for de aktuelle årene viste langt lavere lønnsutbetalinger.
  • Huskostnader: Hornnæss hevdet at han led et tap da han måtte selge huset i Holmenkollen på tvangssalg. Retten mener det ikke foreligger adekvat årsakssammenheng mellom straffeforfølgingen og tapet, så han tilkjennes ikke erstatning hverken for verdifall eller andre huskostnader.

Derimot får eiendomsinvestoren 1.025.000 kroner i erstatning for verditap i et hytteprosjekt som var utgangspunktet for korrupsjonssaken.

Flere erstatningssaker

Hornnæss' advokat Håkon Juell Hassel ønsker ikke å kommentere nærmere punktene der klienten ikke fikk gjennomslag. Han påpeker at tilkjent erstatning til tross for avviket er mer enn ti ganger høyere enn statens opprinnelige vedtak.

– Både Hornnæss og staten erklærte frafall av retten til anke. Hornnæss vil derimot følge opp søksmålet mot långiver DNB som ble innstilt ved forliksrådet for videre behandling, sier Hassel.

Han registrerer at det nå er varslet flere større erstatningssaker mot staten.

– I flere saker har Økokrim og påtalemyndigheten den senere tid ikke vunnet frem. Både Transocean-saken og Yara-saken er eksempler på store saker som har endt med frifinnelse. Når det gripes inn i næringsforhold får det i mange tilfeller store konsekvenser. Beskyldninger om korrupsjon er slik jeg ser det definitivt det verste man kan bli anklaget for i næringssammenheng, sier Hassel.

Det han kan

I to år og fem måneder hadde Hornnæss beskyldningene hengende over seg inntil han ble frikjent i lagmannsretten i 2014.

I den samme saken ble to bankansatte domfelt for henholdsvis korrupsjon og medvirkning til korrupsjon.

Da saken var oppe i retten fastholdt advokaten at straffeforfølgningen påførte Hornnæss store personlige belastninger i tillegg til at det forretningsmessige omdømmet til eiendomsinvestoren var skadet.

– Skaden på hans navn og omdømme er slik at han selv i dag, nesten fire år etter frifinnelsen, vanskelig kan drive inntektsgivende virksomhet. Eiendomsutvikling er det han kan. Mange vil ikke ha noe med ham å gjøre, enkelte forsøker å utnytte at han er i en svak posisjon, og bankene vil ikke finansiere hans prosjekter. Vanskelighetene med å finne noen som var villig til å leie ut en bolig til ham er illustrerende, forklarte advokaten i retten.

DN har ikke lyktes å komme i kontakt med Regjeringsadvokaten.(Vilkår)

Her kjører DN Jaguar I-Pace
Jaguars første elbil er ikke bare en elegant bil, den byr også på allsidige egenskaper.
01:49
Publisert: