– Jeg gir full tilslutning til Økokrims prinsipielle tilnærming i et meget viktig spørsmål, sier riksadvokat Tor-Aksel Busch til Rett24.

Bakgrunnen er høringsrunden om den offentlige utredningen (NOU 2018:11) om forslag til ny fjellov som nettopp er avholdt. Her foreslår flertallet en hjemmel som gir private fjellstyrer adgang til å føre et omfattende offentligrettslig oppsyn i statsallmenningene etter både naturmangfoldloven, motorferdselsloven, friluftsloven og viltloven.

Oppsynspersonellet skal kunne få begrenset politimyndighet for å ivareta disse oppgavene.

Forslaget er avsagt under dissens. I mindretallet finner vi blant andre utvalgets leder, den nå pensjonerte høyesterettsdommer Karl Arne Utgård. Mindretallet skriver:

«Mindretallet er betenkt over rolleblandingen som ligger i at fjellstyrene som har inntekter fra jakt og fiske med hytteutleie og annet, og som representerer bruksrettshaverne, også skal ha rollen på vegne av offentlige myndigheter med å stå for en objektiv og uavhengig håndhevelse av lovregler.»

Økokrim bruker sterkere ord enn mindretallet, og kaller forslaget «svært uheldig».(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Så enkelt kapret DN Sophie Elises mobilnummer
Mobilkapring er den nye sikkerhetstrusselen, som kan frarøve deg ditt digitale liv og identitet.
03:19
Publisert: