Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre var innkalt som vitne for Ølen Betong andre rettsdag i Oslo tingrett. Støre var innkalt for å fortelle om tiden da han var utenriksminister i perioden 2005 til 2012. Denne perioden oppfattes som positiv for Norges forhold til Russland, og næringsvirksomhet på tvers av grensen ble oppmuntret, blant annet gjennom Barentssamarbeidet.

DN har tidligere omtalt Støres engasjement for Ølen Betong fra tiden som utenriksminister.

Støre forklarte seg om den politiske konteksten Ølen Betong etablerte sin Murmansk-satsing i, og skrøt av det Atle Berge fikk til i et vanskelig land å operere i. Han sier han ikke har noe problem å forstå hva slags belastning det var for Berge å bli utestengt.

Russiske myndigheters valg av reaksjoner vil kunne tolkes inn i en mye større sammenheng for å sende signaler til verden utenfor. Dette er en russisk måte å opptre på som ikke er ukjent, sier Støre, og viser til eksempler fra akademia, politikk og næringsliv.

– Ikke unormalt

Saksøkers advokat forsøkte å legge deres beskrivelser av den angivelige kontakten med E-tjenesten og PST til grunn, og spurte om ikke den norske stat trakk i to retninger ved å oppmuntre til næringsvirksomhet i Russland, samtidig som de skulle ha utsatt selskapet for denne typen virksomhet.

Støre understreket tydelig at han ikke hadde kunnskap eller forutsetninger til å kommentere Ølen Betongs versjon av hendelsesforløpet.

– Men jeg vil si ganske tydelig at jeg forutsetter at PST holder norsk næringsliv underrettet av hva det vil si å operere i disse områdene. Det er ikke unormalt at våre hemmelige tjenester har kontakt mot norsk næringsliv som er eksponert i andre land, særlig de vi ikke har sikkerhetssamarbeid med, sa Støre, og understreket at våre etterretningstjenester har mye tydeligere retningslinjer enn sammenlignbare tjenester.

Det var stor interesse for tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støres vitnemål.
Det var stor interesse for tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støres vitnemål. (Foto: Gunnar Lier)

– Tydelige signaler

Den tidligere utenriksministeren protesterte flere ganger på premissene for spørsmålene fra saksøkers side, og understreket at han ikke ville spekulere eller svare på hypotetiske spørsmål.

– Hvis man får en situasjon med innreiseforbud, er det enkelt å gjøre noe med? spurte advokat Ristvedt.

– Aktører som Russland, og også Kina, har som vane å bruke denne typen saker som tydelige signaler som skal nå lenger, svarte Støre, og viste til hvordan Kina svarte med motarrestasjoner da en Huawei-topp ble arrestert i landet.

– Så kan det komme nye tider og tøvær. Da har denne typen saker en tendens til å løse seg, fortsatte Støre.

Da det var regjeringsadvokatens tur til å spørre ut vitnet, ba han den tidligere utenriksministeren vurdere de hemmelige tjenestenes arbeid opp mot Russland.

– Jeg kan si at Norge har høy anerkjennelse for å ha god russlandskompetanse og at den kunnskapen er verdsatt blant våre partnere og allierte, svarte Støre.

Advokat vitnet om innrømmelse

Andre rettsdag vitnet også Sverre Hveding som er partner i advokatfirmaet Selmer. Han har tidligere representert Ølen Betong, og fikk taushetsplikten opphevet for å forklare seg om et møte med representanter i Forsvarsdepartementet.

– Forsvarsdepartementet bekreftet helt tydelig at de ved to anledninger hadde oppsøkt henholdsvis Svein Atle og Atle Berge for å få info om han og sønnen ville være informanter for Etterretningstjenesten. Det er ingen tvil om det. Bekreftelsen husker jeg meget godt, fortalte advokaten.

Ifølge saksøker oppsøkte Etterretningstjenesten først sønnen fordi de forvekslet ham med faren. Dette forklarte også Svein Atle Berge seg om andre rettsdag.

Sverre Hveding oppfattet at Forsvarsdepartementet hadde beklaget det som var inntruffet Atle Berge og selskapet hans, uten å ta noe ansvar for det.

Staten, representert av regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, har erkjent deler av PSTs kontakt mot en ansatt i Ølen Betong, men nekter å hverken avkrefte eller bekrefte noe av det som fremkommer om Etterretningstjenesten. Møtet i Forsvarsdepartementet kommenteres heller ikke, utover å avvise at det fremkom noen innrømmelse om erstatningsansvar der.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.