Det fremgår av dommen fra Oslo tingrett som ble lagt frem tirsdag.

Oslo Tingretts dom fastslår dermed at staten ikke er erstatningspliktig for de tapene Ølen Betong mener de led ved sin betongfabrikk i Murmansk som følge av ufrivillig kontakt med norsk etterretning og sikkerhetspoliti. Ølen krevde opp mot 145 millioner kroner i erstatning fra staten.

I en kort kommentar til NRK sier Ølen Betong-eier Atle Berge at han ikke har lest dommen ennå, men antar de vil anke. Berge har ikke besvart DNs henvendelser. DN har også vært i kontakt med Berges advokat Per M. Ristvedt som ikke hadde anledning til å kommentere dommen.

– Innenfor sitt samfunnsoppdrag

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted forsvarte staten i søksmålet. I kommentarer sendt til DN beskriver han dommen som grundig og god.

– Det viktigste for oss, er at retten ut fra bevisførselen så tydelig slår fast at de norske tjenestene hverken har handlet uaktsomt eller på noen måte kritikkverdig. Tvert imot understreker retten at de har opptrådt forsvarlig, og innenfor sitt lovpålagte og legitime samfunnsoppdrag. Det gjelder både E-tjenesten og PST. Dommen viser at det ikke har vært grunnlag for noen av de mange spekulasjonene og beskyldningene som har vært fremsatt mot tjenestene i denne saken, skriver Sejersted.

Ølen Betong ilegges statens sakskostnader på til sammen 551.000 kroner.

Legger forklaring om E-tjenesten til grunn

Mesteparten av det nå avviste kravet knyttes til tapet av en større kontrakt med et russisk energiselskap, som Ølen Betong mener de mistet på grunn av et klønete rekrutteringsforsøk fra Etterretningstjenesten rettet mot eier Atle Berge i 2013, samt pågående kontakt fra PST rettet mot den norske ansatte Kurt Stø som jobbet ved fabrikken i Murmansk.

Berge og Stø ble senere utvist fra Russland i ti år hver. Før dette ble begge utsatt for brutale avhør fra det russiske sikkerhetspolitiet FSB, der kontakten med norske myndigheter skal ha vært tema. PST fikk tidligere i år tillatelse av Kongen i statsråd til å vitne i lukket rett, og til å legge frem konfidensiell informasjon. Retten legger for øvrig Berges forklaring om møtet med E-tjenesten til grunn.

Ingen holdepunkter for uaktsomhet

Oslo tingrett avviste at det skulle eksistere noe såkalt objektivt ansvar for staten i denne saken – altså at staten skulle ha ansvar for konsekvensene av de hemmelige tjenestenes kontakt mot Ølen Betong, uavhengig av om den var uaktsom eller ikke.

Retten finner heller ingen holdepunkter for at E-tjenesten opptrådte uaktsomt i sin kontakt med Berge. Det samme gjelder PSTs kontakt med den norske ansatte i Murmansk:

– Oppsummert mener retten at kontakten som har vært mellom PST og Stø ikke har vært uaktsom, men tvert imot en legitim og forsvarlig utøvelse av PST lovpålagte oppgaver, heter det i dommen.

Uklart årsaksbilde

Ølen betong klarte altså ikke å bevise at staten hadde noe ansvar for deres krav, hverken objektivt, eller på bakgrunn av angivelig uaktsomhet. Dommen fra Oslo tingrett går likevel inn på årsakssammenhengen mellom de hemmelige tjenestenes opptreden og Ølen betongs angivelige tap siden dette var et sentralt tema i rettssaken.

I denne delen av dommen drøftes kun møtet mellom E-tjenesten og Berge, ettersom tingretten ikke finner at utvisningen av maskinføreren Kurt Stø kunne påvirke Ølen Betongs evne til å inngå kontrakter i Russland.

Retten viser til seksjonsleder Hanne Blomberg i PST, som forklarte at utvisningen av Atle Berge kunne settes i sammenheng med det tilspissede forholdet til Russland etter den russiske annekteringen av Krim i 2014. Her trekker retten også frem Ølen Betongs eget vitne, arbeiderpartileder og tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre, for å underbygge at utvisningen kunne ses i denne sammenhengen.

– Til sist vil retten peke på at det under enhver omstendighet ikke kan ha vært påregnelig for E-tjenesten at et etter alt å dømme normalt gjennomført møte med Berge skulle kunne få som konsekvens at selskapene han var daglig leder for flere år senere skulle lide tap i hundremillionersklassen, heter det i dommen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.