– Statoils fremferd overfor Neodrill må karakteriseres som både tarvelig og lumpen, skriver retten i den ferske dommen.

Oslo tingrett slår fast at Equinor (tidligere Statoil) har brutt markedsføringsloven. Både den delen av loven som omhandler forretningshemmeligheter og god forretningsskikk er brutt.

– Statoil må betale vederlag til Neodrill med 40 millioner kroner.

Retten har i tillegg kommet frem til at Neodrills patenter er gyldige, og at Equinor har misbrukt flere av patentene.

– Tingretten finner at Statoil i alle fall grovt uaktsomt har grepet inn i Neodrills patentrettigheter, står det i dommen.

Videre slår retten fast at Equinor har brutt patentloven.

Vil samarbeide

Jostein Aleksandersen, administrerende direktør i Neodrill, er svært fornøyd med dommen.

– Det føles helt fantastisk, men det er kun en ting vi egentlig vil, og det er å finne en god løsning med Equinor. Det håper vi er mulig nå, sier han.

Kjernen i striden var Equinors Cap-X-prosjekt. Dette har vært et av Equinors prestisjeprosjekter de siste årene, og var forventet å spare selskapet for milliarder (se faktaboks).

Neodrill og gründeren Harald Strand mente Equinor brukte deres teknologi og krevde 100 millioner fra energiselskapet. Equinor avviste kravet og krevde 36,7 millioner kroner fra Neodrill.

Sikker på seier

Dommen slår fast at Equinor forbys å bruke Cap-X-teknologien som begår inngrep på Neodrills patenter. Dette kan få store økonomiske konsekvenser for Equinor.

– Konsekvensen av dommen er at den muliggjørende teknologien for Equinors Cap-X tilhører Neodrill, og ikke kan brukes av Equinor uten Neodrills samtykke. Neodrill synes det er beklagelig at det måtte en dom til for å fastslå dette, men er nå fullt innstilt på å finne gode løsninger sammen med Equinor på vanlige kommersielle betingelser, sier advokat Steffen Asmundsson fra Kluge advokatfirma.

Han har sammen med advokat Kyrre Tangen Andersen bistått Neodrill i saken mot Equinor.

I tillegg må oljegiganten dekke saksomkostningene til Neodrill på fem millioner kroner.

Aleksandersen forteller at dommen betyr ekstremt mye for selskapet, men nevneverdig nervøs har han ikke vært.

– Jeg har vært sikkert på at vi skulle vinne frem hele tiden, sier han.

Equinor overrasket

Equinor har enda ikke bestemt seg om de ønsker å anke dommen.

– Vi har mottatt dommen, og er nok overrasket over resultatet. Dommen inneholder sterk kritikk av oss som selskap. Dette tar vi på stort alvor, og vi kommer til å gå grundig gjennom alle deler av dommen. Videre vil vi gå grundig gjennom dommen for å se hvilke alternativer fremover, og også om det er forhold vi som selskap burde håndtert annerledes her, sier kommunikasjonsrådgiver i Equinor, Morten Eek.

Han ønsker ikke å si noe om konsekvensene for Equinor, eller hvor mye de risikerer å tape.

– Dommen inneholder sterk kritikk. Har dere fremtrådt tarvelig og lumpent?

– Vi ser at dommen inneholder sterke karakteristikker, men jeg vil ikke kommentere disse noe nærmere, sier Eek.

Viktig for selskapet

Neodrill fremholdt i retten at striden med Equinor har vært svært ødeleggende for selskapet.

– Man er i åpen tvist med den kunden som har 80 prosent av det norske markedet og endatil eier 30 prosent av selskapet, sa advokat Steffen Asmundsson da.

I retten kom det frem at fremtiden til selskapet er avhengige av å vinne saken.

– Betydningen av denne saken for Neodrill kan ikke overdrives. Den er helt avgjørende for selskapets eksistens. Dette er selskapets eneste produkt, sa Asmundsson i retten.

Etter avgjørelsen kom understreker advokaten igjen hvor viktig dommen er for Neodrill.

– Dommen er avgjørende for Neodrills videre eksistens, og er personlig også svært viktig for gründer Harald Strand, som har viet de siste 15 år av sitt liv til prosjektet.(Vilkår)

Disse souvenirene kjøper turistene mest av
– Det er noe vi må bestille inn hele tiden.
00:54
Publisert: