Europa­parlamentet behandlet torsdag i forrige uke det såkalte DSM-direktivet («Directive on Copyright in the Digital Single Market»), og besluttet med 318 mot 278 stemmer å i første omgang avvise det fremlagte direktivforslaget.

Diskusjonene rundt direktivet har vært høylytte. Motstanderne har argumentert med at deler av forslaget vil føre til at internett vil opphøre å eksistere slik vi kjenner det, mens tilhengerne har beskyldt motstanderne for å opptre som nyttige idioter for teknologigiganter som Facebook, Google og Youtube.