Flere tusen huseiere gikk i 2016 til sak mot Oslo kommune for slippe å betale eiendomsskatt. Oslo kommune fikk medhold i Oslo tingrett, men saken ble anket og fikk et noe annet resultat i Borgarting lagmannsrett.

Lagmannsretten har kommet til at Oslo kommune ikke overholdt den lovbestemte fristen for utskriving av eiendomsskatt.

– Lagmannsrettens konklusjon blir på denne bakgrunn at fristen for utskriving av eiendomsskatt i Oslo for 2016 utløp 1. mars 2016, slik at Oslo kommune i utgangspunktet skrev ut eiendomsskatten for sent, står det i dommen.

Ifølge dommen ble ikke vedtaket og utskrivningen av eiendomsskatt sendt ut før 30. juni 2016. Kommunen plikter dermed å tilbakebetale innbetalt eiendomsskatt i 2016 til skattytere som er medlem av gruppesøksmålet og som påklaget utskrivingsvedtakene til Oslo kommune innen klagefristen.

Leder for gruppesøksmålet John Sverre Svendsen er bare delvis fornøyd med dommen.

– Det er gledelig at vi delvis vant frem, men nå går saken videre. Vi vil anke fordi vi mener at hele skatten er ulovlig fordi den bare pålegges en liten andel av befolkningen i Oslo kommune, sier Svendsen.

Krav fra opposisjonen

Det var cirka 3400 medlemmer av gruppesøksmålet, men på langt nær alle disse påklaget utskrivningsvedtakene til Oslo kommune innen klagefristen.

Dommen sier at kun de medlemmene av gruppesøksmålet som klaget inn utskrivningsvedtaktene vil få tilbakebetalt eiendomsskatten. Det skal etter det DN forstår dreie seg om under tusen personer.

Nå mener Høyre at hele Oslos befolkning burde få tilbakebetalt eiendomsskatten for 2016.

– Dette er et problem byrådet har skapt for seg selv, og det er ikke mitt og Høyres ansvar. Men jeg ville hatt en god begrunnelse for å ikke tilbakebetale dem som har betalt en skatt, og ikke klaget fordi man tar for gitt at byrådet følger regelverket, sier Høyres finanspolitiske talsmann i Oslo, Øystein Sundelin.

Frps finanspolitiske talsmann i Oslo, Peter N. Myhre, mener byrådet nå må betale tilbake skatt for 2016 til alle dem som er i samme situasjon som de klagerne som vant frem i lagmannsretten.

«Tilfreds»

Medlemmene i søksmålet anførte også at Oslo kommune brøt eiendomsskatteloven ved å fastsette et bunnfradrag på fire millioner kroner, som medførte at bare et mindretall av boligeierne i Oslo måtte betale eiendomsskatt. Dette ble ikke tatt ifølge i lagmannsretten.

Byråd for finans Robert Steen (Ap), er fornøyd med denne delen av dommen.

– Vi er tilfreds med at lagmannsretten tydelig slår fast at den moderate eiendomsskatten som Oslo kommune har innført er lovlig. Lagmannsretten har gitt kommunen tilslutning på alle vesentlige punkter. Politiske spørsmål bør avgjøres i folkevalgte organer, ikke i domstolen, sier byråd for finans Robert Steen (Ap).

Han vil ikke på nåværende tidspunkt si hva kommunen vil gjøre videre i saken.

–Vi vil nå gå nøye gjennom dommen, sier Steen.

Han mener det for tidlig å si hva som blir de økonomiske følgende av dommen.

– Vi må se nærmere på hva en rettskraftig dom vil innebære før vi ser på de økonomiske sidene ved dette.

Viktig valgkampsak

Mellom 1999 og 2015 var det ikke eiendomsskatt i Oslo, men saken ble viktig under valgkampen i 2015. En eiendomsskatt med et bunnfradrag på fire millioner ble innført etter at de rødgrønne kom til makten.

Oslo kommune er også dømt til å betale 718.000 kroner til gruppeleder John Sverre Svendsen og 1,2 millioner kroner til Huseiernes Landsforbund.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Ministere må være ekstra årvåkne for hvem de inngår økonomisk avtaler med
02:20
Publisert: