Oslo kommune hevet i 2015 brått en kontrakt med entreprenørselskapet Atlant Entrepenør, som hadde fått jobben med grunnarbeidene til Nye Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika, like ved Operaen.

Kommunen begrunnet hevelsen av kontrakten med forsinkelser, mangel på kompetanse og kapasitet, og manglende gjennomføringsevne. Kommunen mente derfor forpliktelsene i kontrakten var misligholdt, og at Atlant hadde opptrådt grovt uaktsomt.

Tønsberg-firmaet Atlant hevdet på sin side blant annet at tomten ikke var klar i henhold til kontrakten, blant annet med stort innsiv av vann, og at kommunens krav til fremdrift var for stram.

Biblioteket skulle etter den opprinnelige planen stått ferdig i september 2016, men er over tre år forsinket og skal ifølge kommunens nye plan være ferdig i desember 2019.

Ingen vinnere

Oslo kommune er i Oslo tingrett denne uken dømt til å betale Atlant en erstatning på vel 33,3 millioner kroner, pluss renter fra januar 2016.

Men retten fant også Atlant skyldig, og selskapet må betale kommunen nesten 7,7 millioner kroner, pluss renter.

Kommunen må også betale seks millioner kroner av Atlants saksomkostninger.

Totalregningen for kommunen ender dermed på rundt 31,6 millioner kroner, pluss renter.

Tingretten anfører i dommen at ingen av partene er vinnere i denne saken.

I utgangspunktet hadde kommunen saksøkt Atlant med krav på 125 millioner kroner i erstatning, mens Atlant saksøkte kommunen for 80 millioner kroner.

«Glade og stolte»

Atlants søksmål ble finansiert av Therium Nordic, et internasjonalt selskap som finansierer rettsprosesser som søksmål. Typisk mot en andel av erstatningen.

– Vi er glade og stolte over dommen. Hadde ikke vi kommet inn med finansiering hadde Atlant gått konkurs. Vi føler oss som vinnere, sier Henrik Jensen, advokat og styreformann i Therium Nordic.

I Norge sier han selskapet typisk får dekket sine omkostninger ganger tre uten at han vil si noe konkret om denne saken.

I dommen står det at regningen fra Therium i denne saken er på 15,7 millioner kroner. Tingretten fremholder at partene vanligvis må dekke sine respektive saksomkostninger i saken der ingen vinnere kåres. Men retten finner tungtveiende grunner til at kommunen skal dekke en del av Atlants saksomkostninger, seks millioner kroner, noe som tilsvarer en knapp tredel av de saksomkostningene Atlant har oppgitt.

Retten presiserer videre at den ikke tar hensyn til søksmålsfinanseringen fra Therium. Det påpekes at slike utgifter ikke skal inngå i det som anses som saksomkostninger etter tvisteloven, og at det uansett ikke er rimelig å dekke beløp i denne størrelsesordenen. Dommen slår videre fast at denne typen søksmålsfinansiering antas å falle utenom hva som kan antas å utgjøre et adekvat tap etter alminnelige regler.

– Vi prøvde oss, og det var riktig å prøve seg for å få klarlagt dette. Vi er enige i dommen, og det var en klok dommer, sier Jensen i Therium.

DN lyktes lørdag ikke å komme i kontakt med Oslo kommunes advokater. Ankefristen er på én måned.(Vilkår)

Så mye koster en flyktning i Sverige
Immigrasjonsforsker Joakim Ruist har regnet ut hvor mye innvandringen til Sverige vil koste.
01:39
Publisert: