For en måned siden ble over 1500 tidligere Hafslund-aksjonærer tilkjent over en milliard kroner ekstra sammenlignet med hva Oslo kommune tilbød våren 2017, da Oslo kommune og finske Fortum ble enige om å dele strømselskapet mellom seg.

Nå har ansvarlig byråd i Oslo kommune, næringsbyråd Marthe Scharning Lund, besluttet å begjære overskjønn og en ny runde i Borgarting lagmannsrett. Det var Montel som først meldte om anken.

– Vårt heleide selskap, Oslo Energi Holding har begjært overskjønn i saken. Begrunnelsen for begjæringen er at vi mener at skjønnsretten har lagt feil premisser til grunn for verdsettelse av Hafslund-aksjen. Det er særlig verdsettelsen av Hafslund Produksjon, Hafslund Marked og Hafslund Varme vi mener er basert på gale forutsetninger og som medfører at aksjen prises feil, skriver næringsbyråden i en melding.

Det betyr at det eneste området kommunen ikke vil ha ny vurdering av, er nettvirksomheten, som tingretten fastsatte til 14,5 milliarder kroner. De tre områdene Produksjon, Marked og Varme, utgjorde rundt to tredjedeler av tingrettens verdsettelse av Hafslund, som endte på nær 39 milliarder kroner før fratrekk av gjeld og diverse konsernkostnader.

Retten tar feil

– Jeg er opptatt av at Oslo kommune skal opptre ryddig og skikkelig overfor minoritetsaksjonærene. Samtidig er det også viktig for byrådet å ta vare på verdiene til innbyggerne i Oslo. Vi mener skjønnsretten tar feil i sin dom og det gir en aksjepris som vi mener er for høy. Da er det riktig å få vurdert dette på nytt, skriver Scharning Lund.

I anken fra Oslo kommune heter det at rettens verdsettelse ikke kan «tilbakeføres til en enkelt feil, men skyldes kombinasjonen av feilslutninger fra rettens side på flere viktige punkter». Kommunens advokat Arne Tjaum i Bahr peker på at skjønnsretten har valgt å se bort fra partenes avtaler og de verdivurderingene var nært i tid til innløsningstidspunktet. Retten har i stedet lagt avgjørende vekt på verdivurderinger som er blitt til i anledning skjønnssaken, ifølge Tjaum.

«I denne saken har retten mistet fokuset på det overordnede formålet med reglene. Det er ut fra faktum åpenbart at Oslo kommune aldri ville ha vurdert å tilby Fortum og de saksøkte en aksjepris på NOK 147 sommeren 2017. At andre ville tilbudt en så høy aksjepris sommeren 2017 er helt uten fundament i faktiske forhold. Tilsvarende fremstår det som uaktuelt at Fortum i 2017 hadde vært villig til å kjøpe Produksjon, Varme og Marked basert på verdsettelsene som skjønnsretten har lagt til grunn», skriver Tjaum.

Fikk 50 prosent mer

Etter å ha kjøpt seg opp til over 90 prosent våren 2017, kunne kommunen og Fortum tvangsinnløse de øvrige aksjonærene noen måneder senere.

Styret i Hafslund kritiserte da kommunen for blant annet å legge frem et tilbud uten å konferere med Hafslund-styret. Styret mente at prisen småaksjonærene fikk tilbud om var for lav, og frarådet aksjonærene å godta tilbudet på 96,76 kroner per aksje. På oppdrag fra Hafslund-styret priset Sparebanken 1 Markets selskapet til 168 kroner per aksje, mens interne verdsettelser pekte helt opp mot 200 kroner.

De 1500 aksjonærene som nektet å godta budet, fikk god uttelling i Oslo tingrett. Etter å ha hørt en rekke fagkyndige vurderinger av Hafslund, ga det rettslige skjønnet Hafslund-aksjonærene over 50 prosent mer enn det de fikk tilbud om. Tingretten konkluderte med at Oslo kommune må betale 147,13 kroner per aksje. Børskursen før budet lå på 85 kroner.

Det er Oslo kommune som må ta hele regningen dersom resultatet blir det samme som i første runde.

De største tidligere minoritetsaksjonærene var KLP, Folketrygdfondet og MP Pensjon.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.