Tirsdag formiddag ble den spionsiktede nordmannen Harsharn Singh Tathgar (50) fremstilt for Oslo tingrett fordi påtalemyndigheten ville forlenge varetektsfengslingen.

Det fikk de ikke medhold i av tingretten. Ifølge en fersk kjennelse mener de at det ikke er fare for bevisforspillelse hvis Tathgar løslates.

Retten mener det fortsatt er skjellig grunn til å mistenke Tathgar for en straffbar handling.

– Retten er kommet til at det ikke er sannsynlighetsovervekt for at siktede vil benytte seg av muligheten til bevisforspillelse dersom han løslates. Retten har for det første lagt vekt på hvilke bevis som alt er innhentet, og hva som fremstår sentralt for den videre etterforskning, står det i kjennelsen.

Siden pågripelsen av Tathgar er siktelsen utvidet til grov korrupsjon. Det er likevel ikke nok til at retten mener det er riktig å forlenge varetektsfengslingen.

– For det andre viser retten til siktedes samarbeid med PST så langt i saken, herunder at han har forklart seg grundig i avhør, og er villig til å fortsette samarbeidet. Siktedes opplysninger i avhør stemmer så vidt retten kan se i hovedsak med øvrige bevis som er innhentet så langt. Dette støtter etter rettens syn opp under at siktede ikke vil ta kontakt med vitner for å påvirke dem dersom han løslates, fortsetter dommeren.

– Retten har for det tredje lagt vekt på at hva slags sak det dreier seg om. Selv om det dreier seg om en alvorlig anklage, vil karakteren av spørsmål de vil bli stilt være lite egnet til påvirkning fra siktede. Elektroniske beslag fremstår dessuten som mer sentrale bevis enn vitneavhør, står det i kjennelsen.

Påtalemyndigheten har forhåndsanket kjennelsen og bedt om oppsettende virkning. Det betyr at vedtaket ikke settes i kraft før det er klaget og behandlet av en høyere instans. Tingretten har tatt dette ønsket til følge. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.