– Helt forferdelig

På gangen i Oslo tingrett leter ikke sørlendingen Bjarne Skeie lenge etter ord når han skal beskrive alle rettssakene som er dukket opp i kjølvannet av hans satsing på å bygge opp et nytt norsk oljeselskap. Mandag var Skeie vitne i rettssaken der Christian Selmer, tidligere sjef for Skeies oljeselskap, og Arne Helland, tidligere finansdirektør i seismikkselskapet TGS er tiltalt av Økokrim for grovt skattesvik. På tiltalebenken sitter også seismikkselskapet TGS som nektet å vedta boten på 85 millioner kroner fra Økokrim. Skeies oljeselskap der det ikke finnes noen verdier igjen, har imidlertid vedtatt boten på 85 millioner kroner.

– Det har ikke vært i vår villeste fantasi å bli innblandet i skattesvindel, sa Skeie i retten.

I kjølvannet av kollapsen i Skeies oljeselskap Skeie Energy som nå har skiftet navn til E&P Holding (EPH), verserer det nå i tillegg en rekke sivile saker. Skeies selskaper har blant annet gått en rekke rettsrunder i sivile saker mot Christian Selmer og hans selskaper. Skeie har vunnet første runde mot staten om et garantiansvar på 400 millioner kroner.

Ifølge Skeie har han brukt mellom 40 til 50 millioner kroner på advokater på de ulike sakene.

– Og det vil vi fortsette med. Vi vil renvaske oss, sa Skeie.

Mener selskapet utnyttet leterefusjonsordning

Det var i 2007 sørlendingen og oljeservicegründeren Bjarne Skeie satset på å bygge opp et nytt norsk oljeselskap. E&P Holding (EPH), inngikk to år senere en gigantisk avtale med det børsnoterte seismikkselskapet TGS om kjøp av seismikk for rundt 900 millioner kroner.

Nå ni år etter er denne seismikkavtalen kjernen i straffesaken Økokrim har anlagt mot tidligere sjef i EPH, Christian Selmer, og tidligere finansdirektør Arne Helland i TGS. Tiltalt er også TGS som har nektet å vedta en bot på 85 millioner kroner som Økokrim har ilagt selskapet.

Myndighetene mener Skeies oljeselskap urettmessig tilegnet seg 291 millioner kroner fra staten. Økokrim mener at kjøpet av seismikk fra TGS i realiteten var oppkonstruert for å utnytte leterefusjonsordningen. Den svært gunstige skatteordningen gir oljeselskaper med underskudd rett til å få utbetalt fra skattekontoret fradrag for kostnader de har hatt til leting etter olje. Penger brukt på seismikk er et typisk eksempel på kostnader det vanligvis kan kreves fradrag for.

Skeie var ikke inne i detaljene

I retten mandag fikk Bjarne Skeie en rekke detaljerte spørsmål om oppbyggingen av oljeselskapet EPH, kommunikasjon rundt inngåelsen av avtalen med TGS. En rekke eposter mellom de involverte partene og referater fra styremøter ble lest opp i retten – referater som Bjarne Skeie selv har undertegnet.

Bjarne Skeie ga svært mange ganger uttrykk for at han ikke husket konkrete møter og eposter, at han ikke hadde satt seg inn i problemstillingen eller at han stolte på Christian Selmer. Da avtalen med TGS ble gjort i 2009 var det en av de største seismikkavtalene i verden det året.

– I dag har jeg fått høre at det er enorme mengder seismikk som ble kjøpt. Det visste jeg ikke da, sa Skeie i retten.

Skeie gjentok flere ganger at han ikke var inne i detaljene rundt forretningsdriften i EPH eller avtaleinngåelsen.

– Jeg var ikke orientert, sa Skeie

Eller:

– Jeg har kanskje sett det, men ikke studert det i detalj.

Eller:

– Jeg kan ikke huske det.

Bjarne Skeie ga samtidig uttrykk for at han hadde et helt kobbel av advokater, revisorer og rådgivere som han stolte på i de store transaksjonene.

Til Dagens Næringsliv har Christian Selmer, tidligere sjef i EPH, gitt uttrykk for at han synes det er blodig urettferdig at han sitter på tiltalebenken.

– Hvis det er noe galt med avtaleverket, er jeg ikke alene om å være skurk. Her var styret orientert. TGS var orientert, og advokater og revisorer hadde gått gjennom transaksjonen, har Selmer sagt.(Vilkår)