Straffen er ett år kortere enn aktors påstand.

Hussain ble 4. april i fjor dømt til ni års fengsel i Oslo tingrett for terrorrekruttering og medlemskap i den terrorlistede organisasjonen IS, samt for å ha ytt økonomisk og materielle støtte til flere norske fremmedkrigere i Syria, men han anket dommen.(Vilkår)