Rådyre rettsoppgjør for vanlige folk bekymrer ledende aktører som høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen og BA-HR-advokat Øystein Myre Bremset.

 Fredag rettet ekstraordinær lagdommer Ruth Anker Høyer en pekefinger til advokater flest, som hun mener primært tenker på én ting: Penger.

Advokat og partner Christina Steimler i advokatfirmaet Indem, tilbyr gratis advokathjelp dersom saken ikke fører frem.