De ble saksøkt av sin egen klient – og led et sviende nederlag i Oslo tingrett denne uken. Nå må Advokatfirmaet Arntzen de Besche og advokatforsikringsselskapet Zürich Insurance ut med hele 12,6 millioner kroner, pluss renter. Årsaken: De var for sent ute med et søksmål på vegne av to grisebønder.

– Arntzen de Besche fikk sine egne tall mot seg. Det er i og for seg en litt trist sak, at det var advokatfirmaet vi opprinnelig var veldig fornøyd med som ender opp med regningen, og ikke de som egentlig skulle betalt – staten, sier svinebonde Henrik Mørk Eek.

Fikk større låve – krevde erstatning

Historien om den svindyre smellen begynner i 2007, da grisebøndene Mørk Eek og Svein Engebretsen i landbrukskommunen Skiptvet i Østfold ville utvide driftsbygningen til svinedriften. Etter å ha fått nei av kommunen og fylkeskommunen, kontaktet de advokatfirmaet Arntzen de Besche. Advokatfirmaet sørget for at saken ble tatt til domstolene, og fikk til slutt dom i Borgarting lagmannsrett for at fylkesmannens vedtak var ugyldig. Dermed fikk bøndene bygge likevel.

Men svinebøndene ga seg ikke med større driftsbygning, og saksøkte staten for 14 millioner kroner i tapte inntekter og økte byggepriser i tidsrommet fra bygget kunne ha blitt satt opp hvis kommunen hadde sagt ja i 2007, til bygging kunne igangsettes i 2014.

Byttet advokat

Det var bare ett problem: Søksmålet var fremsatt for sent. Både tingretten og lagmannsretten konkluderte med at svinebøndene hadde vært eller burde vært klar over sine tapte inntekter i så lang tid at det i 2014 var for sent å kreve pengene. Staten gikk fri.

Da rettet svinebøndene skytset mot sine tidligere rådgivere, med ny advokat i advokatfirmaet Hjort, og krevde både å få tilbakebetalt 1,4 millioner kroner som de hadde betalt Arntzen de Besche for advokatbistanden, og 8,3 millioner kroner i erstatning for tapte inntekter som de opprinnelig hadde krevd fra staten. Dette kom i tillegg til 2,7 millioner kroner som Arntzen de Besche allerede hadde betalt bøndene i erstatning, fordi advokatfirmaet erkjente at det hadde opptrådt uaktsomt.

Oslo tingrett ga svinebøndene medhold i krav på 8,7 millioner kroner. I tillegg måtte advokatfirmaet og forsikringsselskapet betale sakskostnader for seg selv og svinebøndene, totalt 1,1 million kroner. Legger man til summen som advokatfirmaet allerede hadde betalt, blir totalsummen som advokatfirmaet – eller deres forsikringsselskap – må betale, 12,6 millioner kroner.

– Ikke ondt blod

– Vi jubler ikke ennå selv om vi er glade for resultatet som foreligger, sier svinebonde Mørk Eek, og viser til at dommen ikke er rettskraftig og fortsatt kan ankes. Han legger til at han fortsatt har et godt forhold til Arntzen de Besche.

– Det er ikke ondt blod mellom oss.

Advokatfirmaet Arntzen de Besche viser til sin advokat Jan B. Jansen i BA-HR for kommentarer.

– Jeg vil studere dommen nærmere og vurdere om jeg skal anbefale å anke, sier Jansen, som ikke ønsker å kommentere nærmere.

– Saken gjelder forhold som ligger ganske langt tilbake i tid, og de advokatene som er nevnt i dommen arbeider ikke lenger i firmaet. (Vilkår)

Terje Erikstad om bitcoin: Finansiell galskap
DNs Terje Erikstad forklarer hvorfor verdistigningen for bitcoin er en boble.
00:50
Publisert: