Familien Skovsgaard skulle selge arvesølvet i Oslo sentrum skattefritt, men fikk en sviende skatteregning. Nå saksøker de sin tidligere revisor Erling Kofstad og skatteadvokat Preben Aas for 20 millioner kroner, ifølge familiens advokat Espen R. Hamar i Kvale.

– Bakgrunnen for søksmålet er at salget kunne vært gjennomført skattefritt, men etter råd fra skatteekspertise ble gjennomført slik at skatt ble utløst, sier Hamar.

Selskapet som endte med gevinsten av salget – og skatteregningen – var Skovsgaard Holding, som i dag eies fullt ut av Jon Finn A. Skovsgaard (78). Hverken han eller hans sønn og tidligere deleier Eric C. King Skovsgaard (35) ønsker å gi noen kommentar.

– Vi har bestemt oss for ikke å kommentere saken, sier Eric Skovsgaard.

Langvarige forhandlinger

– Det er sånne ting man gjerne skulle vært foruten, sier revisor Erling Kofstad i revisjonsfirmaet Nitschke om søksmålet. Han påpeker at forhandlinger har pågått i lengre tid, og at det er revisjonsfirmaets forsikringsselskap som sitter ved forhandlingsbordet.

Erling Kofstad i revisjonsfirmaet Nitschke.
Erling Kofstad i revisjonsfirmaet Nitschke.

– Vi trodde forhandlingene skulle være ferdige for lenge siden. Ellers vil jeg ikke si så mye om saken, sier Kofstad.

Advokat Preben Aas var partner i Sands, tidligere Steenstrup Stordrange, da han ga Skovsgaard-familien skatteråd i forbindelse med eiendomssalget. I dag er han partner i advokatfirmaet DLA Piper.

Advokat Preben Aas.
Advokat Preben Aas. (Foto: Javad Parsa)

– Jeg tror og håper partene forlikes om et beløp, sier Aas til DN.

Det var Skovsgaard-familien selv som i 1935 fikk oppført bygården i det innerste av Oslo sentrums indrefilet, midt mellom Nationaltheatret og Stortinget. Funkis-bygården ble tegnet på oppdrag fra familien av arkitekt Arnstein Arneberg i 1934, og fortsatte i Skovsgaard-familiens eie inntil den ble solgt til eiendomsinvestor Torstein Tvenge i 2008 for 100 millioner kroner, med en gevinst på 58,6 millioner kroner.

Salget ble gjennomført via en selskapsrettslig teknisk komplisert omorganisering, en såkalt trekantfusjon med konsernfusjonsfordring.

Fem år senere dukket det opp en skatteregning på 16,4 millioner kroner med tilleggsskatt på 4,9 millioner kroner. En skatteregning som kunne vært unngått, ifølge skatteadvokat og partner i advokatfirmaet Thommessen, Hanne Skaarberg Holen.

«Manglet et lite trinn»

Hun har ingen tilknytning til partene i saken, men uttaler seg på bakgrunn av Oslo tingretts dom fra 2015 som fastholdt skattekravet mot familien.

– Et lite, teknisk trinn ville holdt salget skattefritt, sier hun, og viser til at reglene åpnet for såkalt «utligning av gevinst og tap på konsernfusjonsordning ved konsernbidrag».

– Uten det trinnet var det ikke helt tydelig i lovteksten om det ville bli noen skatt på løsningen de valgte. Skattereglene for fusjoner og fusjonsfordringer er blitt endret i ettertid. I dag er det klarere regler, sier Holen.

– Når beskatningen ikke hadde tydelig hjemmel i skatteloven, ville det vært brutalt om familien måtte betale tilleggsskatt, mener hun, med henvisning til at Oslo tingrett fjernet tilleggsskatten selv om Skovsgaard-familien måtte ut med 16,4 millioner kroner i gevinstskatt.

Skatteadvokat Preben Aas, som er saksøkt i saken, mener saken gjelder spørsmål om en lovregel skal gis tilbakevirkende kraft.

– Jeg må jo si at man blir holdt ansvarlig for en lovregel som ennå ikke var kommet på plass. Skattemyndighetene tolket loven utvidende, sier Aas. (Vilkår)

Meretes utvalgte vin: – En fantastisk riesling til en latterlig lav pris
Fra Nahe i Tyskland finnes en meget drikkevennlig riesling fra Dönnhof. Den finnes på alle pol i Norge og koster 125 kroner. Perfekt å ta med på julebord!
00:60
Publisert: