Gründer Øyvind Dahl (61) fikk en gevinst på 138 millioner kroner da han solgte et av Norges mest lønnsomme selskaper i 2004, betalingsautomatselskapet Point International.

Ni år senere, i 2014, fikk han et skattekrav på over 48 millioner kroner.

Dahl svarte med å saksøke skattemyndighetene fordi han mente kravet kom for sent. Det mener ikke Oslo tingrett.

I en fersk dom fastslår tingretten at skattekravet er gyldig.

– Dahl er uenig i dommen og vurderer nå anke, skriver hans advokat Bettina Banoun i Wiersholm i en epost til DN fredag.

Hun har ikke gitt ytterligere kommentarer, og har hittil ikke svart på hvorfor Dahl er uenig i dommen.

– Enighet om skatteplikt

– Tvisten gjaldt om skattemyndighetene måtte forholde seg til en to- eller tiårs frist for å kunne kreve skatteinnbetalingen. Selve skatteplikten er det enighet om, sier Skatt Østs advokat Morten Søvik fra advokatfirmaet Mageli.

Søvik sier seg fornøyd med dommen.

– Vi er fornøyde saken og har fått gjennomslag for våre synspunkter fullt ut. Dommen er klar, sier han.

I tillegg til å måtte innbetale statens skattekrav, dømmes Dahl til å betale saksomkostninger for motparten Skatt øst på over 550.000 kroner.

Da Dahl solgte aksjene sine i Point International førte han ikke gevinsten i skatteligningen sin for 2004.

Dahl flyttet nemlig til Sveits 1. januar 2001, ifølge dommen. I Sveits beskattes ikke fysiske personer for aksjesalg. Skattemyndighetene mente imidlertid at Dahl ikke kunne anses som skattemessig emigrert, og sto fast på at han fremdeles var skattepliktig i Norge.

Retten slår fast at partene er uenige om dette, men at det ikke spiller noen rolle hvor Dahl var skattemessig bosatt i 2004:

Aksjegevinsten var uansett skattepliktig til Norge, heter det i dommen, som viser til skatteavtalen mellom Norge og Sveits.

Støvsugere og pengespill

Øyvind Dahl har drevet med alt fra støvsugersalg i Singapore på 80-tallet, til å selge butikker og restauranter i Norge betalingsautomater.

Sistnevnte gjorde Dahl gjennom det amerikanske selskapet Point International. I dette selskapet solgte Dahl sin 25,35 prosents eierandel for 163,7 millioner kroner i 2004, da selskapet ble kjøpt av Nordic Capital. Etter salget sto Dahl igjen med en gevinst på 138 millioner.

Dahl brukte i etterkant av salget pengene fra Point International-salget til å investere i pengespill- og bettingselskaper. Blant annet tjente investoren store summer i selskapet Nordic Bet, som ble kjøpt av svenske Betsson for seks år siden.

Hva Dahl er god for i dag er ikke lett å slå fast, men formuen er trolig betydelig. Dahl har en bostedsadresse i Trump Tower i Panama City.

Mente myndighetene hadde info

I selvangivelsen for 2004 opplyste ikke Dahl om aksjegevinsten fra salget av Point International-aksjene. Dahl ble derfor ikke skattlagt for året.

Selv om Dahl var tilsendt brev fra aksjonærregisteret i 2005 der aksjesalget fremkom, kom ikke opplysningen om salget automatisk med på selvangivelsen, ifølge dommen.

Dahl og hans advokat Banoun argumenterte for at Dahl burde ha grunn til å tro at skattemyndighetene hadde opplysninger om salget, på grunn av brevet han var tilsendt fra aksjonærregisteret. Det er ikke Oslo tingrett enig i.

I dommen understrekes det at det er skattyteren som har opplysningsplikt, og at det ikke kan forventes at ligningsmyndighetene kryssjekker opplysninger i selvangivelsen opp mot opplysninger i aksjonærregisteret.

Krevde skatt etter ni år

Det var i forbindelse med en gjennomgåelse av internasjonale transaksjoner av Skatt øst i 2014 at ble Dahl varslet om at skattemyndighetene revurderte selvangivelsen fra 2004, for å kreve skatt fra aksjegevinsten på 138 millioner.

Det var ni år etter han leverte selvangivelsen. I september året etter vedtok skattemyndighetene å kreve inn skatt for gevinsten.

I 2016 tok kemneren pant i Dahls luksusleilighet i Frogner i Oslo på 48,4 millioner kroner.

Dahls advokat Bettina Banoun klaget på kravet måneden etter, men saken ble ikke tatt til følge i Skatteklagenemnda.

Dahl saksøkte i desember 2017 Skatt øst for å oppheve kravet om beskatning av aksjegevinsten fra 2004.

Spørsmål om frist

Dahl mente at skattemyndighetene ikke kunne kreve inn skatt etter at to år hadde gått, ettersom statens frist for å foreta en ugunstig endring for skattyteren er på to år. Fristen for endring av selvangivelsen var det sentrale spørsmålet i saken.

Oslo tingrett kom likevel frem til at skattemyndighetene kunne kreve inn ekstra skatteinnbetaling fra selvangivelsen for 2004, fordi toårsgrensen ikke gjelder dersom selvangivelsen er mangelfull eller uriktig.

Tingretten viser til at Dahls selvangivelse for 2004 skulle inneholdt aksjegevinsten fra Point International-salget, og derfor er mangelfull. I slike tilfeller gjelder lenger frister for endring av skatt.(Vilkår)

De var bare et hundretall som demonstrerte, men nazistene i Nordiske Motståndrörelsen har klart å sette dagsorden under «Almedalsveckan».
Seks av landets partier har i løpet av uken blitt enige om at den slags «voldsforherligende organisasjoner» bør
01:26
Publisert: