Pandemien forsinker innføring av ny lov som skal beskytte ofre for BankID-svindel

For mer enn ett år siden vedtok Stortinget ny finansavtalelov som skulle gi bedre forbrukervern for BankID-svindelofre, men loven har ennå ikke trådt i kraft.

– At det nå ikke engang er direkte avklart når loven trer i kraft, synes jeg er veldig provoserende. At man stadig skyver på forventet ikrafttredelse, er like provoserende, sier Forbrukerrådets leder Inger Lise Blyverket.
– At det nå ikke engang er direkte avklart når loven trer i kraft, synes jeg er veldig provoserende. At man stadig skyver på forventet ikrafttredelse, er like provoserende, sier Forbrukerrådets leder Inger Lise Blyverket.Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Publisert 15. February 2022, kl. 18.46Oppdatert 15. February 2022, kl. 18.46