Mot slutten av Per A. Flods forklaring til retten i straffesaken mot John Carew for skattesvik, kom den pensjonerte advokaten inn på hvorfor han hadde vært krass i sin korrespondanse med Skatteetaten på klientens vegne.

– De kom med krav om at han skulle føre logg over hvor han til en hver tid befant seg, uten at de kunne vise til hjemmel. De gjennomfører razzia og reiser straffesak, det strider mot de idealer jeg mener den norske stat skal opptre etter. Jeg ble oppriktig lei meg på Johns vegne om hvordan de hadde opptrådt, sa Flod.

Han la til at Carew skal ha følt seg overvåket om han kjørte gjennom bomringen.

– Da blir du emosjonelt engasjert på faderlig måte, forklarte mannen som har vært sentral i Carews liv i 25 år.

Straffesaken for skattesvik mot tidligere fotballspiller John Carew var fredag avsatt til forklaringen til den pensjonerte advokaten Per A. Flod.

Carew har erkjent de delene av tiltalen som omhandler grovt uaktsomt grov skattesvik, men han erkjenner ikke forsettlig skattesvik.

Carew har forklart at han har fulgt rådene fra Flod, og det bekreftes langt på vei av Flod. De to hadde i mange år et far-sønn-forhold etter at Flod ble Carews agent allerede da fotballspilleren var 17 år og signerte med Vålerenga.

– Ikke en sak hvor skatt forsøkes unndratt

Medaktor Ragna Flækøy Skjåkødegård fra Økokrim konfronterer Flod med at han, på vegne av Carew, har sendt inn oversikter til Skatteetaten over hvor mange dager klienten hadde vært i Norge, som senere har vist seg ikke å stemme.

– Dette er ikke en sak hvor skatt forsøkes unndratt. Det er en sak om hvilket land hans skal betale skatt til, sa Flod, som forklarte at Carew hele tiden hadde betalt skatt til Storbritannia, hvor han var bosatt.

John Carew har under hele rettssaken forklart at han ikke tenkte over hvor han var skattemessig bosatt. Bildet er tatt i Oslo tinghus i 2018 i forbindelse med en sivil eiendomssak.
John Carew har under hele rettssaken forklart at han ikke tenkte over hvor han var skattemessig bosatt. Bildet er tatt i Oslo tinghus i 2018 i forbindelse med en sivil eiendomssak. (Foto: Terje Pedersen/NTB)

Økokrim tok i april ut tiltale mot Carew for både forsettlig og grovt uaktsomt skattesvik. Strafferammen for forholdene i tiltalen er seks års fengsel. Ifølge tiltalen skal Carew ha unnlatt å oppgi skattepliktig inntekt på totalt 12.828.462 kroner i årene 2014–2019.

Han skal også ha unnlatt å oppgi skattepliktig formue på totalt 307.484.187 kroner i løpet av de seks årene.

Økokrim mener at Carew på denne måten har unndratt 5.422.206 kroner i skatt. John Carew meldte flytting tilbake til Norge i august 2020.

Under de tidligere rettsdagene har det kommet frem at Carew hadde leid ut leiligheten sin i London, og at han oppholdt seg sjelden i England. Når han var der bodde han normalt på hotell.

London-utleien

– Jeg er sikker på at han ikke forsto rekkevidden og konsekvensen av det han gjorde, sa Flod om utleie av London-leiligheten.

– Jeg ante ikke noe om det før skattesaken var et faktum. Jeg fikk vite det i et videomøte med skatteadvokat Amund Noss i 2020. Først da fikk jeg vite at han hadde leid ut leiligheten i London. John har ikke skjønt at det kunne ha konsekvenser som dette. For det dreier seg om skattemessig bosted i Storbritannia. Om du ikke har noe bosted, så faller det bort, sa han.

Flod er klar på at han ikke kjente til at Carew var i Norge godt over 183 dager hvert år fra 2014 til 2019, som tiltaleperioden gjelder.

– Nei, nei, nei. Det ante jeg ikke, svarte Flod på alle aktors spørsmål om dette.

Torsdag sa Flod at han mente Carew var godt kjent med regelen om at man i utgangspunktet ikke kan være 183 dager eller mer i Norge om man er utflyttet og ikke vil bli skattepliktig til Norge.

Ville lette overvåkningstrykket

Flod ble også konfrontert med en epost til Carew i 2015 der det sto: «Jeg var sikker på at du hadde brukt utenlandsk kredittkort når du var i Norge. Men har du brukt norsk bankkort? Det var i så fall ikke særlig smart. De har jo vært ute etter deg i lange tider. Du burde nok i så fall tatt ut kont».

Flod forklarte at eposten dreier seg om at Carew på dette tidspunktet følte at Skatteetaten overvåket ham.

– John følte seg veldig overvåket og var veldig stresset. Det var da jeg foreslo å bruke utenlandske kredittkort. Det var ikke på grunn av skatten, men for å lette trykket mot John. Kanskje var det dårlig formulert fra min side. Det kan se ut som en oppfordring til noe annet. Men dere har gjennomgått alt jeg har skrevet til John, og så har dere funnet én setning som er dårlig formulert. John visste uansett hva jeg mente, oppsummerer Flod fredag.

Spania, Sveits og Luxembourg

Ifølge Flod hadde ikke Carew tenkt å flytte tilbake til Norge da fotballskoene ble lagt på hyllen. Ifølge Flod var det litt tilfeldig at det ikke ble mer fotballspilling etter 2012. Det skal ha vært tilbud fra flere utenlandske klubber, men ingen som Carew ønsket å gå til Det skal også ha vært snakk om en retur til Vålerenga i 2013.

– Han var tydelig på at han aldri kom til å flytte tilbake til Norge. John snakket en periode om å flytte til Spania, fordi han trivdes godt der. Så møtte han en jente fra Sveits og vurderte å flytte dit i to dager. Det var også en bank som foreslo at han skulle flytte til Luxembourg. Vi var også nede der, uten at vi så på noen leilighet, sa Flod, som mente at det var naturlig at Carew fortsatt var bosatt i London.

– Om man har kunstneriske ambisjoner, som John hadde, med skuespill og fotografering, er London riktig sted. Det er der det kulturelle Europa er.

– Sa du til ham at ambisjoner var relevant for sentrum for livsinteresser, spurte medaktor Skjåkødegård.

Ja, det kan jeg ha sagt.

Under bevisføringen har begrepet «sentrum for livsinteresser» vært opp en rekke ganger. Årsaken er at en skattyter kan regnes som skattemessig bosatt i mer enn ett land. Det er det nettopp vurderingen av hvor man har sitt sentrum for livsinteresse som blir avgjørende for hvilket land man skal skatte til.

– Sa du at det i vurderingen om sentrum for livsinteresse var relevant hvor han var mentalt, i hodet, fortsatte aktor.

– Det kan jeg ikke si at jeg har nevnt noe om, nei.

Carew har i sin forklaring tidligere i uken sagt at han la vekt på sine ambisjoner og hvor han mentalt følte seg bosatt, da han i opprettholdt at han var bosatt i Storbritannia til tross for at han oppholdt seg langt mer i Norge.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.