I innlegget «Lærepenge fra Flåklypa» på DN.no 4. april prøver Terje Gaustad (førsteamanuensis, BI) å trekke ut lærdom fra rettsavgjørelsene vedrørende ll Tempo Gigante. Saken har versert i domstolene fra 2015-2019, og sluttresultatet var at Caprino Filmcenter ikke fikk medhold på noen punkter i sitt søksmål mot Aukruststiftelsen og Hunderfossen Familiepark.

Dessverre er grunnlaget som Gaustad bygger sin analyse på upresist gjengitt, slik at hans lærdom blir noe misvisende. Problemet er at han ikke gjengir slutningene fra høyesterettsdommen og lagmannsrettsdommene korrekt, i tillegg til at han fremstiller noen fakta annerledes enn hva retten fant bevist. I de følgende punkter forsøker jeg å korrigere dette:

  1. Kjell Aukrust tegnet Il Tempo Gigante flere ganger og ga bilen navnet Reodor V-20 på sin første tegning. Kjell Aukrust endret imidlertid navnet til Il Tempo Gigante i et tv- manus han selv skrev og illustrerte. Dette gjorde han før manuset til Flåklypa Grand Prix ble laget. Domstolene har funnet det bevist at det var Kjell Aukrust selv som fant på tittelen Il Tempo Gigante. Og Høyesterett slår fast at Kjell Aukrust hadde rett til å bruke det navnet han selv skapte på sitt åndsverk.
  2. Høyesterettsdommen slår fast at Kjell Aukrust har rettighetene til sine egne kunstverk. Det gjelder også kunstverk som Kjell Aukrust skapte på egen hånd, etter at han begynte sitt samarbeid med Ivo Caprino.
  3. Hunderfossen Familiepark bygget sin attraksjon Il Tempo Extra Gigante ut fra Kjell Aukrusts mest kjente tegning av Il Tempo Gigante samt Aukruststiftelsens modellbil, som også var utviklet ut fra Kjell Aukrusts originale tegninger. Høyesterett slår fast at Il Tempo Extra Gigante i Hunderfossen Familiepark ikke har kopiert noe som Caprino Filmcenter har opphavsrett til.
  4. Høyesterett fastslår at Caprino Filmcenter har opphavsrett til filmversjonen av bilen, men at Caprinos opphavsrett ikke omfatter det Kjell Aukrust har skapt alene. Siden det var Kjell Aukrusts illustrasjoner og anvisninger som var utgangspunktet når Sandemose i Caprino Filmcenter skapte filmbilen, konkluderte Høyesterett med at Caprino Filmcenters opphavsrett er begrenset til den kunsthåndverksmessige finish de ga bilen. Totalinntrykket forble imidlertid Kjell Aukrusts opphavsrett.
  5. Den siste dommen i lagmannsretten, som tok utgangspunkt i markedsføringsloven, bekrefter at filmen Flåklypa Grand Prix’ eventyrlige suksess ikke fratok Kjell Aukrust, og senere Aukruststiftelsen, retten til å bruke, videreutvikle og lisensiere Flåklypauniverset som Aukrust skapte. Forutsetningen er naturlig nok at Aukrust da ikke benytter det som Caprino Filmcenter har rettigheter til.

Gaustad synes å konkludere med at dommene gjør det kommersielt vanskeligere å inngå avtaler om å basere nye produkter og produksjoner på en lisensavtale fra originalkunstneren. Det er et syn vi ikke er enige i. Caprino Filmcenters virksomhet fra 1975 av og fremover, med salg av en hel rekke produkter i tillegg til oppdaterte versjoner av filmen, viser at det var fullt mulig å kommersialisere på en god måte ut fra den lisensen de fikk fra Aukrust.

Noen enerett til kommersialisering på Flåklypauniverset har imidlertid ikke Caprino Filmcenter skaffet seg. Ønsker man en slik enerett, må det betales for det. Og da er det ikke til å unngå at man må inngå avtaler om det. For Kjell Aukrust var det aldri aktuelt å gi Caprino Filmcenter en slik enerett.

At Kjell Aukrust beholdt retten til å utvikle Flåklypauniverset han selv hadde skapt og til å inngå nye lisensavtaler om blant annet fire andre flåklypafilmer, teaterstykke, ballett, bøker, magasiner og en rekke produkter- og fra 2014 av også en stor berg-og-dal-bane med Il Tempo Extra Gigante hos oss på Hunderfossen, har etter vår mening vært viktig for å opprettholde og forsterke interessen for Flåklypa – og dermed også for Caprinos Flåklypa Grand Prix.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.