Per Danielsen har tapt søksmålet mot Staten ved Advokatbevillingsnemnden, fremgår det av en fersk dom fra Oslo tingrett fredag.

«Retten har kommet til at Per Danielsen må anses uskikket til å drive advokatvirksomhet og at han har mistet den tilliten som er nødvendig i yrket [ …]. Etter dette er Advokatbevillingsnemndens vedtak gyldig, hvoretter Staten ved Advokatbevillingsnemnden blir å frifinne og tilkjennes fulle sakskostnader,» heter det i dommen.

Retten har ikke vært i tvil om konklusjonen, slås det fast. Samlede saksomkostninger for begge parter er på rett under 6,5 millioner kroner. DN har vært i kontakt med Danielsen, som henviser til sin advokat Linnea Karlberg.

I en uttalelse på epost skriver hun at dommen vil bli anket.

– Tingretten har på oppsiktsvekkende måte bedrevet så å si ren avskrift av vedtaket uten å saksbehandle innsigelsene mot vedtaket på korrekt vis. Dommen er en takrasdom, der det ikke er vist vilje til å vurdere annet enn statens syn, heter det.

Fikk bevilling trukket

Bakgrunnen for rettssaken er at bevillingen ble trukket tilbake i desember 2022. Det skjedde etter at staten ved Advokatbevillingsnemden konkluderte med at Danielsen var «uskikket til å drive advokatvirksomhet», og han hadde mistet «den tillit som er nødvendig i yrket».

Siden vedtaket før jul har Danielsen ikke hatt lov til å fungere som advokat.

Rettssaken gikk over to uker i Oslo tingrett i mai.

Tilbakekallet av Danielsens bevilling skjedde etter en lengre prosess der revisjonsfirmaet EY, på oppdrag fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, hadde skrevet en 18 sider lang rapport om virksomheten hos Advokatkontoret Danielsen.

På bakgrunn av denne rapporten og en lang rekke klager fra tidligere klienter, konkluderte Advokatbevillingsnemnden i desember 2022 med at Danielsen ikke var skikket eller verdig til å drive advokatvirksomhet, og at han hadde mistet den nødvendige tilliten til å være advokat. Dette satte en stopper for en advokatkarriere som har vart i nærmere 40 år.

Før rettssaken uttrykte Danielsen at han mener han tas hardere enn andre advokater og at vedtaket om å frata ham advokatbevillingen måtte kjennes ugyldig. Han mente blant annet at han urettmessig ble gjort ansvarlig for feil gjort at advokatfullmektiger som har jobbet for han.

Videre mente han at Advokatbevillingsnemnden ikke gjorde selvstendig saksbehandling, men baserte tilbakekallet av hans bevilling ukritisk på en rapport fra revisjonsselskapet EY.

Regjeringsadvokaten ved Kirsten Berger argumenterte før rettssaken med at Danielsen topper statistikken hos Disiplinærnemnden for advokater, med til sammen 67 klagesaker de siste fem årene. Staten mener også det har vært en rekke uklare avtaleforhold og manglende informasjon fra advokat til klient i forbindelse med oppdraget.

Sterkt kritikkverdig

I dommen trekker tingretten frem at advokater er avhengig av tillit «som bare kan oppnås når advokatens hederlighet og integritet er hevet over enhver tvil».

Disse kravene har Danielsen og hans virksomhet ikke innrettet seg etter, konkluderes det med. Det vises også til sterkt kritikkverdig håndtering av enkeltsaker, «vesentlige avvik fra god advokatpraksis og etablert bransjepraksis» ved bruk av eksterne rettshjelpstjenester og «omfattende og langvarig brudd på profesjonelle plikter og vesentlige avvik fra akseptabel advokatadferd».

Kirsten Berger, som var prosessfullmektig for staten, sier i en uttalelse at de er tilfredse med «en god og riktig dom».

– Jeg håper dommen kan få i gang en diskusjon om forbrukervernet for advokattjenester, som fremstår for svakt med dagens regelverk, sier hun.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.