Milliardæren Petter Olsen (72), bror av Fredrik (Fred) Olsen (91), er nå i ferd med å få ferdig det sterkt forsinkede prosjektet Ramme Gård.

I Hvitsten i Vestby kommune midt mellom Drøbak og Son har regningen for bygging av blant annet hotell, konferanse- og kunstutstillingslokaler trolig passert milliarden med god margin. Anlegget skulle vært ferdig i 2014, men åpner først i mai i år.

– Det får koste det koster, sa Petter Olsen til DN i 2015, tre år etter at han hadde solgt det eneste av fire originale versjoner i privat eie av Edward Munchs «Skrik» for 615 millioner kroner hos auksjonshuset Sotheby's for å finansiere prosjektet på Ramme Gård.

Ny skattestrid

Det er bare snaut to år siden Høyesterett forkastet en anke og dermed satte et punktum for den 25 år lange skattestriden knyttet til Olsen-familiens trust i Liechtenstein, Ptarmigan. Brødrene vant og slapp dermed å betale formuesskatt for andeler i Ptarmigan-formuen.

Nå er det duket for ny runde i retten for Petter Olsen. I september er det satt av fem dager til hovedforhandlinger i søksmålet som Petter Olsens og hans enkeltmannsforetak Ramme Eiendom Petter Olsen har anlagt mot Skatteetaten. Men hva handler egentlig striden om?

– Vi har ingen kommentar til dette, skriver advokat Bettina Banoun hos advokatfirmaet Wiersholm i en epost til DN.

Hun og Kluge-advokaten Geir Even Asplin skal begge representere Olsen i retten slik de også gjorde det i Ptarmigan-saken. Heller ikke Asplin vil utdype hva skattesaken handler om.

Men etter det DN forstår er kjernen i saken at Skatteetaten nekter Olsen kompensasjon for betalt moms knyttet til milliardutbyggingen på Hvitsten fordi etaten mener gigantprosjektet ikke vil kunne gå med overskudd.

Petter Olsen avbildet i 2012 da han solgte «Skrik» hos Sotheby's i New York.
Petter Olsen avbildet i 2012 da han solgte «Skrik» hos Sotheby's i New York. (Foto: Linda Forsell/NTB Scanpix)

Investert betydelige beløp

Karen Mellingen hos regjeringsadvokaten skal representerer Skatteetaten i tingretten i september.

«Saken som er berammet i september gjelder søksmål anlagt av Petter Olsen om skatte- og avgiftsfastsettelsen for enkeltpersonforetaket Ramme Eiendom Petter Olsen. Grunnlaget for fastsettelsen er gjennomført kontroll i forbindelse med oppføring av et bygg som skal bli utstillingslokale og hotell», skriver hun i en epost.

Bettina Banoun i advokatfirmaet Wiersholm representerer Petter Olsen i søksmålet mot Skatteetaten. Hun vil ikke si noe om hva saken handler om.
Bettina Banoun i advokatfirmaet Wiersholm representerer Petter Olsen i søksmålet mot Skatteetaten. Hun vil ikke si noe om hva saken handler om. (Foto: Aleksander Nordahl)

«Uenigheten mellom partene gjelder om prosjektet er å anse som næringsvirksomhet i merverdiavgifts- og skatterettslig forstand i årene 2009–2016. Det er investert betydelige beløp i byggeprosjektet, og det overordnede spørsmålet er om inntektspotensialet fremover gjør at prosjektet kan gå med overskudd i overskuelig fremtid», skriver hun og legger til at «grunnet Skatteetatens taushetsplikt, kan staten ikke kommentere saken ytterligere».

På spørsmål om hun kan si noe om beløpets størrelse, skriver hun at «jeg har forhørt meg med Skatteetaten, og de ønsker ikke å antyde noe om beløp».

Men med en momssats på 25 prosent og en samlet investering på over milliarden, synes det åpenbart at det er betydelige summer Petter Olsen ikke får kompensert.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.