– Dette er en viktig sak for næringslivet, og vi ser frem til å få en full ny behandling i Høyesterett, kommenterer Wiersholm-advokaten Bettina Banoun etter at det denne uken ble klart at milliardæren Petter Olsens anke har ført frem.

Det var i juni 2019 Skatteetaten slo fast at Petter Olsens museums- og hotellprosjekt med 42 rom på Ramme Gård i Hvitsten sør for Oslo, som så langt har kostet langt over milliarden, ikke er egnet til å gå med overskudd. Dermed mente etaten at virksomheten heller ikke kunne anses som næringsvirksomhet.

Konsekvensen var at momsfradrag på over 103 millioner kroner og skattemessig underskudd på investeringene på over 43 millioner kroner, ble nektet.

Året etter overkjørte tingretten Skatteetaten og slo fast at «virksomhetens varighet og omfang er svært omfattende, det er klart at den drives for Petter Olsens regning og risiko, og den er i tilstrekkelig grad egnet til å gå med overskudd til at det etter en helhetsvurdering må anses å være næringsvirksomhet».

Staten anket, og i januar i år kom Borgarting lagmannsrett til stikk motsatte konklusjon.

I en enstemmig dom skrev lagmannsretten at den støtter Skatteetatens opprinnelige vedtak. «Lagmannsretten har kommet til at skattekontorets vedtak 5. juni 2019 er gyldig, slik at anken skal tas til følge og staten frifinnes», het det i dommen.

Petter Olsen, her avbildet da han solgte Edvard Munchs «Skrik» hos Sotheby's i 2012 for 615 millioner kroner, gir ikke opp kampen mot Skatteetaten. Nå tar Høyesterett saken.
Petter Olsen, her avbildet da han solgte Edvard Munchs «Skrik» hos Sotheby's i 2012 for 615 millioner kroner, gir ikke opp kampen mot Skatteetaten. Nå tar Høyesterett saken. (Foto: Linda Forsell/NTB)

Skapt betydelig uro

Nå har altså ankeutvalget i Høyesterett avgjort at saken kommer til ny full behandling der. Høyesterett har også bestemt at organisasjonene NHO, SMB Norge Norges Gründerforening skal få være partshjelpere.

Partshjelp er når en tredje aktør trer inn i en rettssak til støtte for en av partene. Betingelsen er at partshjelperen har en rettslig interesse av at den støttede parten vinner saken. Partshjelperen vil ofte, som i Olsens skattesak, være en organisasjon eller et organ som har som oppgave å fremme en særskilt interesse i en sak som ligger innenfor organisasjonens eller organets formål og virkeområde.

I erklæringen om partshjelp til Høyesterett skriver Alexander Daae hos Kvale Advokatfirma, som representerer SMB Norge og Norges Gründerforening, blant annet at lagmannsrettens dom har skapt betydelig uro.

«For bedriftene SMB Norge og Norges Gründerforening representerer, er fradrag for inngående merverdiavgift og skattemessig fradrag for kostnader avgjørende. Risikoen for et tilsvarende vedtak som det Olsen har fått vil alene kunne være nok til at virksomhet ikke settes i gang og at bedrifter nedlegges fordi usikkerheten og uforutsigbarheten blir for stor. Kravet til finansiering av ny virksomhet vil umiddelbart øke med 25 prosent når det ikke gis fradrag for merverdiavgift.» Han legger til det er «tvilsomt om lagmannsrettens lovforståelse er i tråd med lovgivers intensjon».

– Vi er fornøyde med at Høyesterett har tatt ballen, sier han.

Petter Olsen, som er lillebroren til skipsreder Fred. Olsen, har i hovedsak finansiert utbyggingen av Ramme Gård med salg av kunst. Han solgte blant annet en versjon av Edvard Munchs «Skrik» på Sotheby's i New York for 615 millioner kroner i 2012 og har også siden solgt Munch-verk som han arvet etter foreldrene.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.