Hjemmelen som gir Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) adgang til å danne en såkalt mobilregulert sone, ble innført i den såkalte Ekomloven i fjor.

PST og NSM fikk dermed mulighet til å ta kontroll over, overvåke og blokkere deler av mobilnettet uten å be om lov. For å sikre offentlig ettersyn ble PST og NSM pålagt å varsle Post- og teletilsynet (PT).

Men tilsynet fastslo før sommeren at de i tiden som er gått etter at bestemmelsen trådte i kraft, ikke har registrert at politiet eller NSM har varslet myndigheten om at mobilregulert sone er opprettet, skriver Aftenposten. Dette er i strid med loven og derfor innskjerper PT nå praksisen.

– Derfor har vi sett et behov for å klargjøre retningslinjene. Det er et lovkrav om at dette skal rapporteres. Da er det viktig at det skjer, sier avdelingsdirektør Einar Lunde i Post- og teletilsynet til avisen.

Når kontrollen over mobilnettet overtas på denne måten, kan vanlige mobilbrukere oppleve at mobiltrafikken stopper opp. Datatilsynet mener lovhjemmelen er et alvorlig inngrep enkeltpersoners integritet.

Les også:
- I USA bør du nesten gå konkurs flere ganger før du lykkes
Kantinematen er laget av stjernekokker og studentene har vin som valgfag
- Dette er faktisk grunnen til at hun er statsminister (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.