– Det har vært krevende for Ragnar Horn å ha denne saken over seg. Det har vært en betydelig medieomtale og umulig for ham å legge denne saken bak seg, sier advokat Svein Holden.

Han forsvarer den tidligere meglertoppen Ragnar Horn i den mye omtalte au pair-saken. Horn og hans kone ble i tingretten dømt til fem måneders ubetinget fengsel og inndragelse av 372.000 kroner for blant annet å ha avgitt falsk forklaring i forbindelse med søknad om oppholdstillatelse for sine filippinske au pairer.

Nå har ekteparet, og et nabopar som også ble dømt i saken, anket dommen til Borgarting lagmannsrett, der saken har gått tirsdag og onsdag denne uken.

Omtalt som fengsel

– Straffen er altfor streng. De har arbeidet som au pairer – riktignok litt borti gaten fra det som ble oppgitt – men de har hatt det godt. Det er vanskelig å si at de har vært utsatt for krenkelser, sa advokat Holden under sin prosedyre tirsdag.

Ragnar Horn og hans ektefelle har erkjent at de ansatte to filippinske au pairer, til tross for at de var klar over at det kun er lov å ha én.

I tingretten omtalte en av au pairene oppholdet hos familien Horn som et fengsel.

– Det var overvåkningsutstyr over alt. Vi var ikke komfortable og de så på oss som tyver, sa kvinnen i retten.

Horns kone vedgikk at de hadde overvåkningskameraer, men at de var rettet mot dører der innbruddstyver kunne trenge inn.

Vasket familiens biler

Da partene møttes i lagmannsretten var de enige om faktum i saken, men uenige om hvilke lovanvendelser som skulle tas i bruk og hvor streng straffen skulle være.

I tingrettens dom ble det slått fast at utlendingene ikke fungerte som au pairer, men som hushjelper.

Au pairene vasket ekteparets biler hver lørdag i sommerhalvåret, skiftet sengetøy, og vasket klær nesten daglig.

– Det er i overkant utfordrende å knytte strafferettslig ansvar til hvilken seng det ble skiftet sengetøy på. At bilvask, oppreing av senger og vask av sengetøy skal være belagt med straff er vanskelig å forstå, sa advokat Holden i sin prosedyre.

Partene var også uenige om hvor mye au pairene måtte jobbe. Kort tid etter ekteparet Horn ble pågrepet engasjerte tidligere politimann og privatetterforsker Ola Thune til å rekonstruere husarbeidet, og kom frem til at arbeidsoppgavene var innenfor kontraktens vilkår.

Denne rapporten har påtalemyndigheten vært svært kritiske til.

«Usedvanlig kreative»

Ekteparet Horn ble i tingretten dømt for falsk forklaring og flere brudd på utlendingsloven. Både advokat Holden og Horns kones forsvarer, John Christian Elden, tok til orde for at ekteparet burde frifinnes for de aller fleste tiltalepunktene, og at forholdene de eventuelt kunne dømmes for er foreldet.

Elden gjorde det også meget tydelig at han var kritisk til politiets behandling av saken.

– Denne saken burde aldri havnet i rettssystemet. Man kunne løst dette med en bot, men påtalemyndigheten har vært usedvanlig kreative. I utgangspunktet var de tiltalt for menneskesmugling, men denne saken er veldig fjernt fra det, sa Elden i sin prosedyre.

Horn og ektefellen ble dømt til å betale 372.000 kroner i inndragelse til staten for pengene de skal ha spart på å ha au pairer, i stedet for hushjelp. Dette var Elden også sterkt uenig i.

– Jeg mener at de bør betale 0 kroner, sa han.

Uenig med Elden

I Eldens prosedyre uttalte han at det var au pairene, ikke familien Horn, som var hovedforbryterene i saken.

Denne påstanden slo aktor Hans Petter Pedersen Skurdal tilbake mot, da det var hans tur til å prosedere onsdag formiddag.

– Jeg kunne ikke vært mer uenig med Elden. Hovedforbryteren i denne saken er familien Horn. De har brukt utlendingene ulovlig, sa Skurdal.

Skurdal la vekt på at straffeutmålingen i saken var svært viktig fordi den er prinsipielt viktig. Mens forsvarerne tok til orde for frifinnelse, la politiadvokaten ned en påstand om fengsel for ekteparet Horn i seks måneder, og 45 og 90 dager for naboparet.

– Det er viktig at det reageres strengt, sa Skurdal.(Vilkår)

– Det ligger en sak der allerede, som vil skape problemer for regjeringen til høsten
Erna Solberg har oppsummert siste det siste året og begynt å planlegge for nye fire år som statsminister. – Dristig, mener politisk redaktør i DN Kjetil B. Alstadheim.
01:40
Publisert: