Striden mellom Caprino Filmcenter as på den ene siden og Hunderfossen Familiepark og Aukruststiftelsen på den andre ble avsluttet med dom fra Høyesterett onsdag.

Striden handlet om byggingen av berg-og-dal-banen «Il Tempo Extra Gigante» i Hunderfossen, basert på bilen «Il Tempo Gigante», i 2013. Caprino Filmcenter krevde erstatning for etterligning.

Høyesterett ga Hunderfossen og Aukruststiftelsen medhold i spørsmål som handlet om både opphavsrett og tittelvern.

– Hunderfossen er veldig godt fornøyd, sier Hunderfossens advokat Aslak Runde til DN.

– Vi er svært lettet, tilføyer konsernsjef Per Arne Slapø i Hunderfossen-konsernet.

– Stor skuffelse

Remo Caprino skriver følgende i en tekstmelding til DN:

– Dommen er selvfølgelig en stor skuffelse.

Høyesterett har ikke tatt stilling til forhold som angår markedsføringsloven.

– Slik jeg forstår dommen så langt, er saken sendt tilbake til lagmannsretten. Det vil igjen si at saken ikke er endelig avgjort. Jeg trenger nå tid til nøye å gjennomgå Høyesteretts premisser med våre advokater før jeg uttaler meg ytterligere, skriver Caprino.

Må betale saksomkostninger

Caprino Filmcenter vant i lagmannsretten etter å ha tapt i tingretten.

Høyesterett mener lagmannsrettens dom må oppheves på grunn av feil rettsanvendelse.

Caprino Filmcenter må betale rundt 1,2 millioner i saksomkostninger til Aukruststiftelsen og rundt 300.000 til Hunderfossen familiepark.

Dommen var enstemmig.

Tegning

Remo Caprino, som er sønn av filmskaperen Ivo Caprino, gikk til søksmål mot Hunderfossen fordi han mente tegningen som dannet grunnlaget for berg-og-dal-banen var laget som en rekvisitt til Flåklypa Grand Prix etter at filmbilen var bygget.

Caprino mente at jobben filmprodusentens ansatte gjorde i å bearbeide bilen, var så omfattende at filmsenteret og Aukruststiftelsen skulle dele opphavsrettighetene til tegningene av Il Tempo Gigante – og at Hunderfossen krenker opphavsrettighetene til Caprino ved å tilby berg-og-dal-banen til sine kunder.

Stiftelsen og Hunderfossen mente på sin side at bilen i fornøyelsesparken ikke er basert på filmbilen, men på tegninger Kjell Aukrust selv laget, og fikk medhold i retten.(Vilkår)

Meretes utvalgte: En delikat amerikaner til svineribben
Fra Berkeley i USA serverer Merete Bø denne fantastiske vinen til norsk svineribbe.
01:05
Publisert: