Dagens Næringsliv snakker med Rustad rett etter at han fikk vite om dommen mandag kveld.

– Jeg fikk nettopp vite det. Nå er jeg veldig fornøyd og lettet, sier Rustad tilfreds.

Daglig leder Espen Andreassen i Steinmiljø as er både forundret og skuffet over dommen, etter å ha vunnet en blank seier i tingretten i fjor.

– Vi finner det meget underlig at lagmannsretten har et så annerledes syn på dette enn tingretten. Vi er selvfølgelig sterkt uenig i dommen, og mener at retten ikke har klart å se dette fra vår side slik tingretten gjorde, sier Andreassen.

Regningen bare vokste

Saken dreier seg om bygging av en støttemur, legging av plen og annet utendørsarbeid på eiendommen der han bor i Solveien på Nordstrand i Oslo.

Firmaet Steinmiljø as krevde rundt 1,4 millioner kroner for jobben som ble utført sommeren 2014. Rustad hadde ventet at jobben ville koste maksimalt 450.000 kroner, 300.000 som muntlig avtalt for støttemuren på 82 kvadratmeter, og opptil 150.000 kroner for ekstraarbeider. Etter å ha betalt 900.000 kroner sa Rustad stopp, og han gikk til et motkrav mot firmaet for å få tilbake halvparten av det innbetalte beløpet.

I september 2018 tapte Rustad på alle punkter i Oslo tingrett og måtte ut med over en halv million kroner til Steinmiljø as i tillegg til å dekke firmaets saksomkostninger på 270.000 kroner. Rustad anket og Borgarting lagmannsrett slår nå fast at Steinmiljø as må betale tilbake 17.100 kroner, pluss renter, og 270.000 av Rustads saksomkostninger på 387.187,50 kroner. Begger parter må selv dekke sine egne saksomkostninger fra tingretten.

Partene var ifølge dommen enige om at det ble avtalt en pris på 3 000 kroner per kvadratmeter mur. Steinmiljø as mente at denne kvadratmeterprisen bare omfattet innkjøp, levering og stabling av selve muren, mens arbeid med utgraving, bygging av fundament og gjenfylling bak muren, ut over et lag med pukk i bunn, ikke var omfattet. Rustad mente at kvadratmeterprisen på 3000 kroner omfatter alt som var nødvendig for å ferdigstille muren.

Lagmannsretten skriver i sin dom at Rustad hadde grunn til å oppfatte tilbudet fra Steinmiljø as slik at muren skulle ferdigstilles for den kvadratmeterprisen partene var enige om, men slik at arbeid med flytting av masse fra en annen del av tomten skulle faktureres etter medgått tid. Retten mener at Steinmiljø as hadde en oppfordring til å klargjøre hva avtalen omfattet og eventuelt nedfelt det skriftlig.

– Det må ha fremstått som opplagt at Rustad var opptatt av hva han måtte betale for å få muren ferdig, og Steinmiljø as burde derfor presisert at ferdigstillelse forutsatte relativt omfattende grunnarbeider som kom i tillegg til kvadratmeterprisen og som ville bli fakturert per time etter en nærmere bestemt timepris for maskiner og mannskap. Uten en slik presisering var tilbudet og kvadratmeterprisen egnet til å villede. I denne sammenhengen legger lagmannsretten vekt på at Steinmiljø as er den profesjonelle parten og at Rustad er forbruker, heter det i dommen.

Retten mener også Rustad har bestilt omfattende arbeid som ikke er knyttet til arbeidet med muren og at han må bære ansvaret for dette selv. Rustad argumenterte selv med i lagmannsretten at han ikke ville bestilt tilleggsarbeidet hvis han visste hva det kom til å koste og mener firmaet burde frarådet ham dette. Dette avfeier lagmannsretten.

– Egentlig er det jo ingen vinnere her

Rustad mener det er viktig som forbruker å stå opp mot misbruk.

– Jeg føler at de kom inn og trodde de kunne fakturere med gaffel. Det er viktig å stå imot og vise at man ikke bare kan fakture som man vil, sier Rustad.

– Hvorfor har du orket å stå i denne saken i over fem år?

– Prinsippet og pengene, som egentlig ikke handler om pengene. Egentlig er det jo ingen vinnere her, sier Rustad.

Dommen slår fast at ingen av partene er vinnere, siden ingen av dem fikk medhold av betydning.

Men Rustad er klar på at han føler seg som en vinner. Selv om han er 100.000 kroner i minus etter å ha betalt sin andel av advokatregningen, og sitter igjen med en mur som ble dobbelt så dyr som planlagt.

Andreassen sier saken ikke ankes videre.

– Det er et altfor stort og kostbart skritt for oss, dessverre. Dette har kostet mer enn vi har godt av allerede. Vi valgte selv tingretten, men ble tvunget til lagmannsretten i og med at han anket. Vi følte vi måtte fullføre dette av prinsipp, og ikke minst få dekket advokathonorarene våre, sier Andreassen.

Rustad kjøpte den aktuelle eiendommen i Solveien for vel 14 millioner kroner i 2000.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.