Onsdag formiddag falt dommen mot Kongsbergs tidligere salgsdirektør Dag Tore Sekkelsten. Den tidligere salgssjefen i Kongsberg med ansvar for Øst-Europa var tiltalt for grov utroskap mot sin tidligere arbeidsgiver, der beløpet summerte seg til over 200 millioner kroner. Sekkelsten var også tiltalt for hvitvasking og grov skatteunndragelse.

Sekkelsten nektet straffskyld for utroskap og hvitvasking, men innrømmet delvis straffskyld for grov skatteunndragelse. Nå er han altså dømt til 4,5 år i fengsel. To år av fengselsstraffen er gjort betinget. Sekkelsten må også tåle inndraging av 14,7 millioner kroner.

Økokrim la opprinnelig ned påstand om syv års fengsel hvorav to år betinget.

Dag Tore Sekkelsten
Dag Tore Sekkelsten (Foto: Facebook)

– Tingretten har langt på vei fulgt påtalemyndighetens bevisvurdering og da kommet til at Sekkelsten handlet i strid med Kongsbergs interesser og delvis beriket seg selv, sier førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo.

– I dommen pekes det på at transaksjonene er vel planlagte og vanskelig å avdekke, sier hun videre.

Sekkelsten anker dommen

Dag Tore Sekkelsten reagerer kraftig på dommen han er ilagt.

– Sekkelsten er svært opprørt over dommen. Selv om han er glad for at retten så at det ikke var grunnlag for store deler av utroskapstiltalen, reagerer han sterk på bevisvurderingen for de delene han er dømt for. Han vil derfor anke dommen, sier Christian B. Hjort.

Tingretten har lagt til grunn et utroskapsbeløp på 50 millioner kroner, mens Økokrim mente utroskapsbeløpet var over 200 millioner kroner.

– Retten har ansett at de handlingene han inngikk på de eldste avtalene ikke var i strid med Kongsbergs interesser, sier Hjort og legger til:

– Sekkelsten fastholder at han også handlet i Kongsbergs interesse for de delene han er dømt for, sier Hjort.

– Hva synes du om Kongsberggruppens opptreden i denne saken?

– Det har jeg ingen kommentar til, sier han.

I Økokrim vil en lese dommen grundig før en tar stilling til en anke.

– Vi kommer til å lese dommen grundig og komme tilbake til spørsmålet om anke. Vi legger til grunn at han er domfelt for alle tiltalepostene og må tåle inndraging, sier førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo.

Skal ha fått penger fra lokale agenter

Økokrim tiltalte Sekkelsten for å ha vært med på å utforme fiktive konsulentkontrakter og overprisede kontrakter med underleverandører knyttet til kontrakter med offentlige institusjoner i Romania. Kongsberg fikk i årene 1999 til 2008 kontrakter for 1,4 milliarder kroner i landet under Sekkelstens ledelse.

Kontraktene kom ved hjelp av god hjelp fra to lokale agenter med fortid i de rumenske etterretningstjenestene og det rumenske statsapparatet og en sveitsisk finansmann bosatt i Sveits. De to rumenske agentene hadde hatt fremtredende stillinger hos kundene som Kongsberg fikk kontrakter med.

Økokrim mente Sekkelsten har mottatt deler av beløpene som er overført til selskaper kontrollert av rumenerne.

Hotel-kontoen

I den franske storbanken Crédit Agricoles sveitsiske avdeling har Økokrim beslaglagt dokumenter som viser at Sekkelsten allerede i 2001 skal ha opprettet en konto med kodenavn «Hotel». Over seks millioner kroner kom inn på kontoen de neste årene, penger Økokrim knytter til betalinger gjort til rumenske konsulenter fra Kongsberg.

Denne kontoen ble avsluttet i 2006 av Sekkelsten. Meningen var da, ifølge dokumenter beslaglagt i Sveits, at han skulle opprette en familietrust hvor hans mor var tilgodesett.

Økokrim mistenker at kontoen med kodenavn «Hotel» ikke er den eneste som Sekkelsten kontrollerer i utlandet.

– Det er en del ting som tyder på at Sekkelsten har ytterligere midler som han kontrollerer i utlandet. Det har han ikke villet forklare seg om, sa førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo i retten.

Sekkelsten nekter for at han har mottatt penger fra personene Kongsberggruppen inngikk konsulentavtaler med i Romania.

Førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo og politiadvokat Esben Kyhring fra Økokrim førte saken mot Dag Tore Sekkelsten.
Førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo og politiadvokat Esben Kyhring fra Økokrim førte saken mot Dag Tore Sekkelsten. (Foto: Javad Parsa)

Klarte ikke følge pengesporene

Økokrims etterforskning har konsentrert seg om selskaper opprettet på steder som Isle of Man, Delaware og Saint Vincent og Grenadinene. Penger har gått inn og ut av kontoer på Isle of Man, i Sveits, Ungarn, Romania og Østerrike.

– Det har vært en krevende sak å etterforske. Den har vært svært utfordrende fordi det dreier seg om forhold i flere land, sier førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo.

Da etterforskningen ble innledet av Økokrim i 2014, ble Kongsberggruppen, datterselskapet Kongsberg Defence Communications og Dag Tore Sekkelsten siktet for korrupsjon. Under etterforskningen ble også en rekke rumenere siktet for korrupsjon. Siktelsene mot Kongsberggruppen og datterselskapet ble henlagt i fjor på grunn av bevisets stilling. Dommen fra Asker og Bærum tingrett utelukker ikke at deler av beløpene er brukt til bestikkelser.

– Man kan ikke finne bevis for korrupsjon. Det var ikke mulig å følge pengesporene helt ut. Vi kunne ikke føre bevis for at penger hadde gått til beslutningstagere, og da var det ikke grunnlag for å ta ut tiltale for korrupsjon, sier Anna Haugmoen Mo.

– Jeg trodde på mange måter at når Økokrim valgte å henlegge saken knyttet til korrupsjonssiktelsen, ville saken være over. Så blir jeg kjent med at de snur seg rundt og sier at jeg har handlet mot Kongsbergs interesser. Det føles ekstremt urettferdig i denne sammenheng, sa Sekkelsten i retten.(Vilkår)

Tenkte ikke på korrupsjonsrisiko i Romania dnPlus Økokrim-tiltalt: – Uvirkelig og ekstremt urettferdig dnPlus Hemmelige kontoer og kontantuttak på millioner dnPlus Ba om juridiske råd dnPlus