Tidlig en fredag morgen før påske ble investor Runar Vatne (47) stoppet i en Mercedes på Oslos vestkant, ifølge en fersk tiltale tatt ut i Oslo tingrett.

Promillekontrollen viste ifølge tiltalen en alkoholkonsentrasjon på 0,41 milligram per liter luft. Det tilsvarer rundt 0,8 i promille, ifølge forskrift om tap av retten til å føre motorvogn.

Vatne er også tiltalt for å ha kjørt uten gyldig førerkort.

Investoren ble nemlig i september i 2020 dømt for råkjøring, etter å ha kjørt 177 kilometer i timen i en 80-sone, en dom som førte til 23 dagers ubetinget fengsel og inndragelse av førerkortet i 37 måneder. Da ga investoren og eiendomsmilliardæren en uforbeholden tilståelse i retten.

Vatne, som i tillegg til å være en profilert investor, er kjent for å være over snittet interessert i spreke biler, og har deltatt i racerløp på den tyske motorsportbanen Nürburgring.

Vatne har ikke besvart DNs gjentatte henvendelser om saken de siste dagene. Saken er berammet til 1. juni i Oslo tingrett.

Risikerer bot og fengsel

Nå er investoren tiltalt for brudd på veitrafikklovens paragraf 31, første ledd, som omhandler «føring av en motorvogn i påvirket tilstand av alkohol eller andre berusende eller bedøvende midler», eller med andre ord promillekjøring.

Ifølge veitrafikkloven straffes lovbruddet som regel med en bot og ubetinget eller betinget fengsel.

Videre fremgår det av tiltalen at straffelovens paragraf 79, bokstav a og bokstav b, som omhandler gjentagelse og flere lovbrudd, vil komme til anvendelse. Det innebærer at Vatne, fordi han tidligere er dømt for lignende lovbrudd, kan få en strengere straff. Ifølge straffeloven kan fengselsstraffen økes til inntil det dobbelte.

Det nedlegges også påstand om tap av førerkort, går det frem av tiltalen.

Dersom Vatne blir funnet skyldig og må betale bot, kan denne fastsettes til 1,5 ganger brutto månedsinntekt. I 2020 hadde investoren ifølge skattelistene en årsinntekt på drøye 25 millioner kroner, som fordelt på årets 12 måneder tilsvarer om lag 2,08 millioner kroner i lønn per måned før skatt.

Dersom den veiledende normen på en bot på 1,5 ganger månedlig bruttoinntekt blir anvendt, kan det innebære en bot på mer enn tre millioner kroner.

Profilert investor

Runar Vatne bygget seg opp på eiendomsinvesteringer allerede i ung alder i studietiden. Etter noen få år som aksjemegler i Pareto begynte han med eiendom på fulltid, og ved slutten av 2020 var hans Vatne Capital bokført med en egenkapital på 2,5 milliarder kroner.

Det store gjennombruddet kom da Vatne og hans tidligere forretningspartnere, Carl Erik Krefting og Hans Petter Krohnstad, i Søylen Eiendom solgte det norske luksusmotestrøket med Steen & Strøm, Eger, Hermes og Gucci i sentrum av Oslo til eiendomsfondet Meyer Bergman. Trioen satt igjen med en gevinst på 1,3 milliarder kroner.

Nå har imidlertid Vatne og Krefting kuttet alle bånd. Det skjedde etter en årelang konflikt mellom de to tidligere partnerne, som først ble avsluttet med et forlik da de sto halvveis i den første av tre rettssaker, med over 900 millioner kroner på spill.

Gjennom årenes løp har Vatne også bygget seg opp betydelige verdier på børs. Blant de største investeringene er kreftvaksineselskapet Vaccibody og det landbaserte oppdrettsselskapet Atlantic Sapphire. Han var også aksjonær i tidligere børsnoterte Solon Eiendom.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.