Tidligere i mai møtte investor Runar Vatne (48) i Oslo tingrett etter å ha blitt tiltalt for promillekjøring og kjøring uten førerkort.

Under rettsmøtet innrømmet Vatne skyld i begge forholdene, og påtalemyndigheten foreslo en straff på 21 dagers betinget fengsel med prøvetid på to år, en bot på 1,5 ganger brutto månedslønn og tap av førerretten i 18 måneder.

Nå avgjørelsen fra tingretten klar, og av den ferske dommen blir det klart at han blir dømt til 21 dagers betinget fengsel, og en prøvetid på to år. Han får i tillegg en bot på 250.000 kroner, samt sperrefrist for gjenerverv av førerkort for en periode på 18 måneder.

Vatnes advokat Halvard Helle, i advokatfirmaet Schjødt, sier at dommen tas til etterretning og ønsker ikke å kommentere dommen ytterligere.

Middag kvelden før

Tiltalen mot investoren ble tatt ut av Oslo-politiet tidligere i år, etter at Vatne før påske ble stoppet i en Mercedes på Oslos vestkant.

Promillekontrollen viste, ifølge tiltalen, en alkoholkonsentrasjon på 0,41 milligram per liter luft. Det tilsvarer rundt 0,8 i promille, ifølge forskrift om tap av retten til å føre motorvogn.

I sin forklaring oppga investoren at han hadde vært på en middag kvelden før, og ikke hadde drukket noe den morgenen han ble stoppet av politiet.

Vatne sa videre at han ikke hadde noen «tanke eller idé» om at han fortsatt skulle ha promille da han kjørte fra sitt hjem på Frogner i Oslo, til et bakeri i nærheten, og så tilbake.

Han erkjente også å ha kjørt bil uten gyldig førerkort.

– Jeg hadde ikke førerkort og var klar over det. Jeg burde helt klart ikke kjørt bil, og det er bare å beklage.

Vatne forklarte at han hadde vært på en middag kvelden før og anslår alkoholinntaket til å ha vært seks til syv enheter med vin. Selskapet varte til noe etter midnatt, forklarte Vatne. Da han morgenen etter, i 08.00-tiden, kom tilbake fra bakeriet på Frogner på Oslos vestkant sto politiet og ventet på ham.

Retten mener det er skjerpende at Vatne hadde en passasjer i bilen, og at han for to år siden ble straffet for overtredelse av vegtrafikkloven. Retten vurderte det også som skjerpende at Vatne kjørte uten gyldig førerkort. På den andre siden vurderte retten det formildende at investoren ga en uforbeholden tilståelse.

«Han ble imidlertid tatt på fersk gjerning, og tilståelsen og samtykket til tilståelsespådømmelse har dermed kun hatt prosessøkonomisk betydning. Tilståelsen ilegges derfor noe, men begrenset vekt», heter det i dommen.

Oppga en mill. kroner i inntekt

Ved promillekjøringssaker er den generelle regelen at boten skal fastsettes til 1,5 ganger brutto månedslønn. I retten oppga Vatne at han hadde en brutto årslønn på én million kroner, som fordelt på årets tolv måneder blir drøye 83.000 kroner.

I fjor var Vatne god for om lag 2,2 milliarder kroner, ifølge Kapital, mens han de siste årene har hatt en skattelignet inntekt på mellom 12 og 25 millioner kroner.

Investoren anslo at han hadde tapt «noen hundre millioner kroner» i år som følge av kursfallene i de børsnoterte investeringene.

– Vatne har forklart at han har noen hundre millioner i formue, men at det er vanskelig å anslå. Han har også forklart at han har tapt betydelige beløp på grunn av uroen i markedene i denne perioden. Det må man ta med i betraktning når man skal avgi en forholdsmessig reaksjon, sa advokat Helle under rettsmøtet tidligere i mai.

I dommen skriver retten at det ikke foreligger et «atypisk inntekts- og formuesforhold i saken», og at utmåling av boten ikke utelukkende kan baseres på siktedes bruttolønn på én million kroner.

«Sett hen til siktedes samlede økonomiske forhold finner retten at boten bør ligge høyere enn en og en halv gang hans brutto månedsinntekt. Etter en samlet vurdering settes boten til 250 000 kroner, som retten anser som en forholdsmessig reaksjon sett opp mot det straffbare forholdet i saken», heter det.

Profilert investor

Vatne, som i tillegg til å være en profilert investor, er kjent for å være over snittet interessert i spreke biler, og har deltatt i racerløp på den tyske motorsportbanen Nürburgring.

Vatne bygget seg opp på eiendomsinvesteringer allerede i ung alder i studietiden. Etter noen få år som aksjemegler i Pareto begynte han med eiendom på fulltid, og ved slutten av 2020 var hans Vatne Capital bokført med en egenkapital på 2,5 milliarder kroner.

Det store gjennombruddet kom da Vatne og hans tidligere forretningspartnere, Carl Erik Krefting og Hans Petter Krohnstad, i Søylen Eiendom solgte det norske luksusmotestrøket med Steen & Strøm, Eger, Hermes og Gucci i sentrum av Oslo til eiendomsfondet Meyer Bergman. Trioen satt igjen med en gevinst på 1,3 milliarder kroner.

Nå har imidlertid Vatne og Krefting kuttet alle bånd. Det skjedde etter en årelang konflikt mellom de to tidligere partnerne, som først ble avsluttet med et forlik da de sto halvveis i den første av tre rettssaker, med over 900 millioner kroner på spill.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.