Ni av de tolv tiltalte nektet straffskyld, mens tre innrømmet delvis straffskyld.

Aktor, statsadvokat Geir Evanger, avfeide i sitt åpningsforedrag det han kalte konspirasjonsteorier som har versert i saken.

– At politiet har samarbeidet med de fornærmede og Norgesgruppen, er bare oppspinn, utdypet han til NTB.

Den 50 sider lange tiltalen Evanger leste fra, omfatter 35 brudd på straffeloven, arbeidsmiljøloven, utlendingsloven og ligningsloven, men er nå konsentrert mer rundt menneskehandel og lånebedrageri enn da saken ble ført for tingretten.

Ifølge tiltalen ble ti pakistanere hentet til Norge. Seks av dem skal ha arbeidet over 3000 overtidstimer i året i ulike Lime-butikker. Maksgrensen for overtid i Norge er 400 timer.

Rettssak i ni måneder

Ankebehandlingen i Borgarting lagmannsrett har så mange aktører at rettslokalet er tilpasset for å få plass til alle.

12 tiltalte forsvares av til sammen 25 advokater. Aktoratet ledes av statsadvokat Geir Evanger og består av i alt fem aktører. I tillegg kommer tre bistandsadvokater og fire tolker. Retten ledes av lagdommer Irene Sogn.

Ankesaken går som meddomsrettssak med to fagdommere og fem lekdommere.

Rettssaken er berammet frem til 29. mai neste år.

Forholdene saken omhandler har tilknytning til driften av flere dagligvarebutikker i matvarekjeden Lime. Høsten 2014 aksjonerte politiet og flere offentlige etater mot 20 butikker i kjeden i Oslo, Rælingen, Bærum, Asker, Sandefjord, Larvik og Ski.

Fra ni til ett års fengsel

I fjor sommer avsa Oslo tingrett dom i saken. Denne dommen er anket av både påtalemyndigheten og de tiltalte.

Hovedtiltalte er Sajjad Hussain (42) som ble dømt til ni års fengsel. De øvrige tiltalte er familiemedlemmer og forretningspartnere av ham.

Påtalemyndigheten i tingretten ba om 13 års fengsel for Hussain. De øvrige fengselsstraffene varierer fra fem og et halvt år til ett års fengsel. En av de 13 tiltalte i tingretten ble frifunnet.

42-åringen skal blant annet ha lurt Tine og Diplom-Is til urettmessig å utlevere is og meierivarer for nær 140.000 kroner. Aktoratet mener de ble villedet til å levere varene rett før butikken gikk konkurs. Etter konkursen skal varene ha blitt kjørt videre til andre butikker i kjeden.

– Vi har samarbeidet med politiet og stilt med den informasjonen de har etterspurt. I samråd med dem har vi valgt å ikke anmelde det, ettersom det faller inn under en større sak, skriver kommunikasjonsrådgiver Ole Martin Buene i Tine i en epost til Nationen.

Politiet etterforsket saken blant annet ved å undersøke Tines bestillingslogg og ved å avlytte tiltaltes telefonsamtaler. Bestillingen skal ha vært 24 ganger så stor som butikkens gjennomsnittsordre.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.