I 2014 leverte holdingselskapet bak Sats og Elexia, i forbindelse med at de to ble slått sammen, et regnskap med det som skulle vise seg å ha en kostbare feil:

Nedskrivning av aksjer ble ved en feil ført som et skattemessig fradrag, noe som førte til at selskapet sto oppført med et underskudd på 549 millioner kroner – og en utlignet skatt på kroner 0.

Feilen gikk likevel upåaktet hen hos Deloitte, som sto for revisjonsarbeidet, og for Sats, men ikke hos skattemyndighetene. De skrev ut nesten 30 millioner kroner i tilleggsskatt som straff.

Det havnet i retten. Treningskjeden har hele tiden argumentert for at feilen i regnskapet var en åpenbar feil, og i hvert fall unnskyldelig. Dette svarte tingrett blankt nei på i 2019.

Den 13. august ble også anken forkastet av Borgarting lagmannsrett, og Sats må punge ut.

Rett24 omtalte saken først.

Deloitte: «Naturlig med diskusjon om etteroppgjør»

Deloitte stilte som partshjelp i saken, og fikk kritikk i lagmannsretten for sin håndtering av regnskapet.

Retten, lik som i første instans, konkluderte med at det ikke forelå en feil, men heller en forglemmelse, og at denne ikke kunne unnskyldes.

Fordi Deloittes medarbeidere ikke oppdaget at man fremsatte krav om skattefradrag for en kostnad på over en halv milliard kom lagmannsretten til at de hadde opptrådt «klart uaktsomt».

Deloitte ved partner Frode Vik Jensen skriver i en epost at de har mottatt dommen, og at de vil vurdere den.

– Det er naturlig at det kommer en diskusjon om et eventuelt etteroppgjør, men det kan vi ikke kommentere ytterligere nå, svarer Jensen på spørsmål om det blir dem som skal plukke opp regningen.

Utover det viser han til at de ikke kan kommentere grunnet lovpålagt taushetsplikt.

Kan være en sak for Høyesterett

Advokat for Hfn og partner i Wiersholm, Bettina Banoun, skriver i en epost at fordi dommen falt nettopp har hun ikke diskutert ankespørsmålet med sin klient enda.

– Men av type er det en sak som naturlig hører hjemme i Høyesterett. Høyesterett har i tilsvarende saker lagt til grunn at dette er skrivefeil som ikke skal utløse tilleggsskatt. Tredve millioner i straff for en glipp hos en ellers «lojal og aktsom» skattyter, er dessuten helt uproporsjonal og etter vårt syn i strid med både norsk internrett og EMK, skriver hun.

Banoun viser til at Høyesterett flere ganger har påpekt at et krav om forholdsmessighet mellom handling og reaksjon er sentralt.

– Jeg har god tro på at denne drakoniske straffen ikke blir stående, særlig tatt i betraktning at feilen ikke ville kunne gi noen skattefordel overhodet, skriver hun videre.

– Vil dere søke erstatning hos Deloitte?

– På det tidspunkt det foreligger en rettskraftig dom er det naturlig at denne blir diskutert med revisor.

Ingen feil, bare glemsomhet

Striden om feilen var «en åpenbar regne- eller skrivefeil» er et rettslig spørsmål. Den som har en åpenbar feil i regnskapene sine, kan få rette opp i dette uten at skattemyndighetene får skrive ut tilleggsskatt.

Lagmannsretten avviste at det er tilfellet for Hfn Groups as og Deloitte.

Retten konkluderte med at det ikke forelå noen feil i regnskapet som skyldes en omstendighet eller misforståelse, men at det heller var snakk om en «ren forglemmelse».

De gikk derfor ikke inn på om den var åpenbar eller ikke.

I begrunnelse for hvorfor feilen heller ikke kunne unnskyldes, lente lagmannsretten seg på tingrettens vurdering. Den tok utgangspunkt i at regnskapet for 2014 var det da nye selskapet Hfn Groups as sitt første:

– Derfor var også ligningsoppgavene uvanlig enkle og oversiktlige, og det burde 'springe i øynene' ved gjennomgang av utkast til selvangivelse at det var noe galt når det regnskapsmessige underskuddet var ført til skattemessig fradrag, står det i avgjørelsen.

Det er likevel ubestridt i saken at det er snakk om en feil, og at det ikke foreligger et forsøk på unndra seg skatt.

I en tidligere versjon av denne saken sto det at det var feil i regnskap, når det er snakk om feil i næringsoppgave. Feilen er rettet. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Treningssentrene har åpnet – dette må du vite
Vask av apparater og én til to meters avstand er kravene for å trene igjen.
03:26
Publisert: