Treningssenterkjeden ble pålagt en tilleggsskatt på nesten 30 millioner kroner på sin skattemelding fra 2014.

Tilleggsskatten kom etter at Sats hadde ført nedskrivninger av aksjer på 550 millioner kroner som et skattemessing fradrag. Beløpet skulle vært reversert i en annen post på skattemeldingen, men det ble aldri gjort.

Sats nektet å betale tilleggsskatten og tok staten til retten for å slippe. Nå har de tapt saken fullstendig.

Strid om «skrivefeil»

Sats anførte at feilen var en åpenbar skrivefeil, og nektet for at dette var et forsøk på skatteunndragelse.

– Det var en åpenbar skrivefeil at fradragsføringen ikke ble reversert. Feilføringen ga ingen skattemessig effekt, og den ville ha blitt korrigert. Feilen ble også oppdaget direkte under behandlingen av ligningen, skrev selskapets advokat Bettina Banoun i en epost til DN i april, like før saken var oppe i tingretten.

Skattemyndighetene sto imidlertid på sitt. De mente Sats kunne ha nytt skattemessige fordeler dersom feilen ikke hadde blitt oppdaget. Staten nektet imidlertid ikke for at den feilførte posten kunne ha vært en glipp.

I dommen fra Oslo tingrett er imidlertid konklusjonen klar:

«Retten har kommet til at feilen Deloitte gjorde ikke er en 'regne- eller skrivefeil' i lovens forstand. Det er da ikke nødvendig å ta stilling til om feilen var åpenbar», heter det.

Tingretten påpeker at kjernebetydningen av skrivefeil er språklige og ortografiske feil som gjøres i en skriveprosess, typisk at man bruker feil stavemåte, feil tegnsetting, bytter om på siffer i et tall eller lignende.'

«Selv om man forutsetter at Deloitte-medarbeideren hadde en intensjon om å skrive tallet to ganger, er det – etter rettens syn – anstrengt å kalle det en skrivefeil når det skjer en glipp under utfyllingen av næringsoppgaven slik at tallet bare kommer med én gang», står det i dommen.

«Ellers lojal og skattepliktig, men …»

Etter rettens vurdering har Sats' medhjelper Deloitte opptrådt klart uaktsomt i forbindelse med utfylling av selvangivelsen for selskapet. I tillegg er det mye som taler for at Sats selv også har opptrådt uaktsomt, siden de ikke oppdaget feilen, mener retten.

Retten antar at det er riktig å karakterisere Sats som «ellers lojal og aktsom skattepliktig», og det er enighet om at feilen som skjedde i denne saken ikke var et illojalt forsøkt på skatteunndragelse, men:

«Det kan likevel ikke være slik at enhver feil av en ellers lojal og aktsom skattepliktig er unnskyldelig», heter det i dommen.

Retten peker på at ingen av de anførte grunnene for opphevelse av skatteklagenemndas vedtak har ført frem. Staten har vunnet saken fullt ut, og har også krav på erstatning for sine saksomkostnader. Sats Group og Deloitte dømmes derfor til å betale 127.600 kroner i sakskostnader til staten ved Skatteetaten.

DN har så langt ikke lykkes med å få en kommentar til saken fra Sats' advokat Bettina Banoun.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.