Konkurransetilsynet har gjennomført en bevissikring i markedet for alarm- og sikkerhetstjenester, opplyser Konkurransetilsynet i en melding. 

– Formålet med bevissikringen er å avkrefte eller bekrefte en potensiell overtredelse av konkurranselovens forbud mot ulovlig samarbeid, sier fungerende etterforskningsdirektør Svenn Gaulen i Konkurransetilsynet.

– Mistanken går ut på at det er mulig at det har skjedd en markedsdeling i markedet, altså at man har fordelt kunder mellom seg. Man har ikke konkurrert om kunder, utdyper Gaulen til DN.

Tilsynet vil ikke si noe om hvilke eller hvor mange selskaper som er involvert i etterforskningen.

– Vi mener det er opp til selskapene selv å bekrefte om tilsynet har vært på bevissikring eller ikke, sier Gaulen.

Uanmeldt kontroll

Bevissikringen ble startet og avsluttet i forrige uke i form av en uanmeldt kontroll. Ifølge Gaulen gikk kontrollen fint og foretakene som var involvert samarbeidet slik at tilsynet fikk tilgangen det trengte.

– Hvordan er prosessen videre nå?

– Vi kommer til å fortsette etterforskningen. Vi går igjennom beslaget som er tatt og vi oppfordrer samtidig alle som har informasjon om konkurranseforholdet i dette markedet om å ta kontakt, sier Gaulen. 

Tilsynet påpeker at bevissikringen ikke nødvendigvis innebærer at et foretak i dette markedet er skyldig i lovbrudd.

Bekrefter samarbeid med Konkurransetilsynet

– Verisure har notert seg konkurransetilsynets pressemelding og bekrefter at vi samarbeider fullt ut med denne undersøkelsen, sier presseansvarlig Glenn Støldal i alarmleverandøren Verisure til DN. 

– Hva innebærer det?

– Vi har ingen kommentarer utover det, sier Støldal, som understreker at selskapet er dedikert til full etterlevelse av lover og regelverk og støtter sunn og sterk konkurranse i markedet.

DN har også vært i kontakt med Sector Alarm som bekrefter at de også er kjent med bevissikringen til Konkurransetilsynet. 

«Sector Alarm er kjent med Konkurransetilsynets undersøkelser. Vi imøteser tilsynets arbeid for å bringe på det rene at konkurransen i markedet fungerer som det skal. Vi samarbeider med tilsynet for at dette blir en så effektiv prosess som mulig. Av hensyn til undersøkelsene, ønsker vi ikke å kommentere saken ytterligere», skriver administrerende direktør Viggo Skeisvoll i Sector Alarm i en epost. (Vilkår)