I 2013 ble Bjørn Sellæg dømt til fengsel i 5,5 år for utroskap og brudd på ligningsloven. Han mistet retten til å arbeide som aksje- og derivatmegler og å inneha ledende stilling som megler av verdipapirer og derivater for alltid.

Nå jobber Sellæg og hans forsvarer John Christian Elden for gjenopptagelse av saken.

– Saken ligger i gjenopptagelseskommisjonen. Med det materialet som finnes i dag, vil det være overraskende om han ikke blir frifunnet til slutt, opplyser Elden.

Sellæg kommenterer gjenopptagelsessaken på følgende måte:

– Når DN igjen omtaler meg, skyldes det at jeg for seks år siden ble straffedømt for forhold som ligger 15 til 18 år tilbake i tid. Jeg har de siste 13 år hverken prosedert eller kommentert saken i pressen, og vil heller ikke gjøre det i fortsettelsen. Min medietaushet skyldes at jeg har tillit til rettssystemet. Jeg ønsker imidlertid ikke at min taushet skal mistolkes til at det er noe som forsøkes holdt skjult. I dag gjøres det derfor et unntak.

Han har tro på renvaskelse:

– Jeg kan ikke vaske meg ren i trykksverte. Derfor har det ikke tidligere vært omtalt at nye bevis gjør at straffesaken er til behandling i gjenopptagelseskommisjonen. En prosess som forventes å renvaske meg.(Vilkår)

Meretes utvalgte: Sjelden kost
En rimelig og god bourgogne rouge er sjelden kost
01:06
Publisert: