På torsdag morgen kommenterte DN utnevnelsen av Siv Jensens pengepolitiske komité med at Siv Jensen overså den desidert mest egnede kandidaten til Norges Banks nye rentekomité.

Den pengepolitiske komiteen er organet som fra og med neste år skal overta hovedstyrets oppgave med å fastsette styringsrenten.

Nå kommenterer finansministeren valget av komitémedlemmene. Ifølge DNs kommentator Bård Bjerkholt var BI-professor Hilde Bjørnland (53), boende i Bærum, den beste kandidaten.

– Hilde Bjørnland er en fremragende forsker og økonom og oppfyller uten tvil kravet til fagkompetanse i komiteen, skriver Siv Jensen i svaret.

Jensen valgte isteden NHH-professor Ingvild Almås (41), som bor i Bergen, og makroøkonom Jeanette Strøm Fjære (31) i DNB Markets, boende i Oslo.

– Hun er på ingen måte oversett i prosessen med å finne eksterne representanter. Samtidig mener jeg at de to medlemmene vi falt ned på, Almås og Strøm Fjære, er gode valg. De har god kapasitet og er to dyktige økonomer som vil utfordre og utfylle den øvrige makrokompetansen i komiteen på en utmerket måte.

Hun utdyper det med at det har vært et mål at komiteen skal ha både erfaring og mangfold.

– Norges Bank har landets fremste kompetanse på pengepolitikk. Formålet med to eksterne medlemmer i komiteen er at disse skal bidra med variert kunnskap, flere synspunkter i arbeidet og fungere som et korrektiv til den interne tenkningen i banken. Det har vært et mål at komiteen samlet skal ha både erfaring og mangfold. Det får de nå.

Lagt vekt på bosted og alder

Ifølge finansministeren har det blitt lagt vekt på bosted og alder i utvelgelsen.

– På grunn av de viktige beslutningene komiteen tar, var vi opptatt av å finne to kvinnelige økonomer med god kompetanse og innsikt i makroøkonomi. For å bringe inn mangfold, slik vi varslet i lovarbeidet, la vi også vekt på spredning i bosted og alder da vi vurderte kandidater til komiteen. Gjennom valget av de to Strøm Fjære og Almås har vi funnet frem til to eksperter som bringer inn den kompetansen og det mangfoldet vi søkte.

– Det er liten tvil om at de to eksterne økonomene har et sterkt utgangspunkt for å utfordre de tre sentralbanktoppene i komiteen.

Overså ikke Hilde Bjørnland

Jensen avkrefter at hun overså Bård Bjerkholts foretrukne kandidat.

– DN hevder at jeg overså Hilde Bjørnland i prosessen med å fylle rollene i komiteen. Det er ikke riktig. Bjørnland er en fremragende forsker og økonom som departementet kjenner godt og verdsetter høyt, og som utvilsomt også fyller kravene til fagkompetanse i komiteen. Vi samarbeider mye med henne og har gjennom mange år hatt stor glede av hennes synspunkter, hjelp og ekspertise. Det håper vi å fortsette med.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.