– Lovbruddene skyldes klart klanderverdig adferd fra banken da den manglende etterlevelsen av loven synes å være et resultat av gjennomgående manglende kompetanse og prioritering, skriver tilsynet.

De siste årene har Finanstilsynet gitt millionbøter både til større og mindre banker. Bare for brudd på hvitvaskingsreglene har Finanstilsynet varslet en bot på 400 millioner kroner til Norges største bank DNB, mens lokalbankene Hønefoss Sparebank og Åfjord Sparebank har fått bøter på henholdsvis 1,5 millioner kroner og 2,1 millioner kroner.

Nå får en ny lokalbank sterk kritikk fra Finanstilsynet etter et tilsyn i banken. Hos lokalbanken Skagerrak Sparebank, en sammenslåing av de tidligere sparebankene i Bamble og Kragerø, har Finanstilsynet avdekket en rekke punkter som det mener står til stryk. Finanstilsynet vurderer at Skagerrak Sparebank har hatt «gjennomgripende mangler i etterlevelsen av grunnleggende krav i hvitvaskingsregelverket.»

«Svært mangelfull»

– Flere av overtredelsene er alvorlige enkeltvis, og i kombinasjon anses overtredelsene å ha den virkning at bankens etterlevelse av hvitvaskingsregelverket er svært mangelfull, heter det i tilsynets oppsummering.

Tilsynet viser til at overtredelsene har pågått over lang tid, til tross for at hvitvaskingsbruddene har vært påpekt overfor de sammenslåtte bankene av tilsynet tidligere.

– Dette har ikke blitt tilstrekkelig fulgt opp av styret eller administrasjon. Manglene er dessuten på områder som er grunnleggende for bankens samlede etterlevelse. Det pekes særlig på overtredelsene knyttet til kravene om rutiner, risikoklassifisering og internkontroll, heter det fra tilsynet.

Nå får banken et gebyr på to millioner kroner for overtredelsene.

– Lovbruddene skyldes klart klanderverdig adferd fra banken da den manglende etterlevelsen av loven synes å være et resultat av gjennomgående manglende kompetanse og prioritering, skriver tilsynet.

Drepende kritikk av ledelsen

Kritikken av bankens ledelse er drepende.

– Lovbruddenes omfang, varighet og grovhet, samt graden av skyld, følger av at banken ikke har avsatt nok ressurser til oppfyllelsen av lovkravene, og at ledelsen ikke iverksatte de nødvendige tiltak selv når den visste, eller burde ha visst, at etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket var utilstrekkelig, heter det.

Banksjef Jan Kleppe i Skagerak Sparebank sier det tar alle rapporter fra tilsynet til etterretning og så er målet å gjøre det bedre neste gang.

– Vi har gjort de nødvendige endringer som vi opplevde tilsynet ga oss tilbakemelding på. Vi bruker betydelig mer ressurser på dette området nå, sier Kleppe.

E24 omtalte rapporten først.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.