For fem år siden aksjonerte Økokrim mot den norske filialen av det internasjonale mobilselskapet Lycamobile og andre tilknyttede selskaper, samt personer, etter tips om store summer kontanter ved omsetning av telekort. Mistanken var at selskapene som distribuerte disse telekortene var helt eller delvis uten drift.

Nå er to personer, Sutha Satchithanantham og Yazhini Nathan, dømt i Oslo tingrett for å ha medvirket til grovt skattesvik etter salg av telefonkort i perioden 2010–2016. De dømmes til henholdsvis tre år og to måneder, og to år og åtte måneder fengsel. Fire måneder av straffen er betinget for begge to.

Retten mener at de to personene, gjennom sitt arbeid for Lycamobile, la til rette for at forhandlere kunne kjøpe telefonkort i kontanter, uten å bli fakturert. Samtidig ble fakturaene sendt til et komplisert nettverk av stråselskaper.

Slik kunne forhandlere slippe å opplyse skattemyndighetene om kommisjonsinntekter på 57,3 millioner kroner. Det resulterte i 21,4 millioner kroner i unndratt skatt, heter det i dommen.

Lycamobile er blitt ilagt et forelegg på 3,5 millioner kroner for å ha manglet nødvendige rutiner for å hindre lovbruddet. Selskapet har vedtatt forelegget.

– Alvorlig skattesviksak

Satchithanantham beskrives i dommen som salgsansvarlig for Lycamobile og Lycatels telekort «i det etniske markedet» i perioden 2010–2016. Han var ifølge påtalemyndigheten til stede på kontoret der forhandlere kom og betalte kontant for kortene som ble videresolgt. Nathan jobbet, ifølge dommen, for Lycamobile i perioden 2010 til 2014 med administrative oppgaver.

– Dette er en alvorlig skattesviksak som har et organisatorisk preg og involverer mange aktører. Organiserte skatteunndragelser fører til konkurransevridning og motvirker sunn konkurranse. Det er viktig å reagere strengt i slike saker, hvor fellesskapet er blitt påført store tap og de domfelte i tillegg har utnyttet sårbare personer som stråmenn, sier førstestatsadvokat Geir Kavlie i Økokrim.

Kavlie mener at Lycamobile med enkle tiltak kunne ha forebygget skattesviket, og at forelegget gjenspeiler det ansvaret det hadde og alvorlighetsgraden i saken.

I dommen heter det at forholdene i saken viser at det «interne systemet hadde et organisert preg, involverte mange aktører, oppdagelsesrisikoen var liten og potensial for skatteunndragelse var stort».

Begge de to har bestridt straffskyld for medvirkning til grovt skattesvik.

Vil anke deler av dommen

Satchithanantham forklarte i retten at han jobbet hardt for Lyca og ønsket å sikre selskapets suksess på det norske markedet. Samtidig forklarte han at enkelte forhandlere av telefonkortene ønsket å kjøpe uten faktura, men at han likevel oppfordret til fakturakjøp. Samtidig organiserte han såkalte spleisekjøp, slik at forhandlere som ikke oppfylte Lycas krav om minstekjøp, også kunne kjøpe ved å betale senere, eller motta gratis bonuskort ved store kjøp.

«Han fortalte at han ikke hadde reflektert over hvorvidt forhandleren kom til å bruke kvitteringen i sine regnskaper», heter det i dommen.

– På det nåværende tidspunkt er det klart at deler av avgjørelsen vil bli påanket, på det nåværende tidspunkt er det ikke avklart hvilke deler som blir gjenstand for anke, sier forsvarer Morten Kjensli i advokatfirmaet Rogstad.

Satchithanantham erkjente straffskyld for forhold som gjaldt hans personlige skatteregning i deler av perioden.

DN har forsøkt å komme i kontakt med Lycamobile, uten å lykkes.

Vurderer anke

Nathan fortalte at hun normalt arbeidet på Lycas kontor, registrerte innbetalinger og sendte melding til London om når telekort angitt med numre var betalt, slik at de aktuelle kortene kunne aktiveres av Lyca London. Hun hadde mindre direkte kontakt med forhandlerne, fortalte hun.

Samtidig sa hun i retten at spleiselagene ble organisert fordi «Lyca øvde et stort press for å få dem til å selge mest mulig telekort».

Nathans forsvarer Erlend Liaklev Andersen i advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell forteller til DN at de nå vurderer å anke dommen fra tingretten. Steinar Fretheim i samme advokatfirma var medforsvarer for 39-åringen.

– Hun er skuffet over resultatet, og opplever at ikke hennes forklaring er blitt lagt til grunn. Hun fremholder på sitt sterkeste at hun ikke har medvirket til skattesvik, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.