Allerede høsten 2019 tok Skatt øst initiativet til å endre betingelsene som gir mulighet til å søke amnesti for tidligere skatteunndragelser. Skatteetaten satte da ned en intern arbeidsgruppe som etter det DN erfarer har foreslått vesentlige endringer i ordningen. Skattedirektoratet holder nå rapporten hemmelig – den skal være til intern behandling.

Flere politiske partier har reagert på de gunstige betingelsene i amnestiordningen, som sikrer amnestimottagere fritak for straffeskatt, fritak for straffeforfølgelse og dessuten hemmelighold av amnestiavtaler.