Mannen forklarte i retten at han fikk økonomiske problemer fordi han var avhengig av å spekulere i aksjer. I løpet av en fireårsperiode tapte han rundt én million kroner i aksjemarkedet. Ifølge mannens forklaring har han sluttet med aksjer, og han undersøker nå muligheten for å få hjelp med avhengigheten.

Underslagene ble oppdaget av fagforeningen Skatteetatens Landsforbunds egen revisor fordi det manglet penger. Da kom det for en dag at fagforenings-kassereren over tid hadde underslått 443.263 kroner. Mannen hadde prøvd å betale tilbake de ulovlige uttakene fortløpende, men da underslaget ble oppdaget manglet det fortsatt rundt 50.000 kroner. Det viste seg også at mannen hadde forfalsket kontoutskrifter for å forsøke å hindre at han ble oppdaget.

Grovt underslag

Mannen møtte nylig i en tilståelsessak i tingretten. Der ble han dømt til 120 dagers ubetinget fengsel for grovt underslag.

Dommeren skriver at det i skjerpende retning legges vekt på det grove tillitsbruddet. Videre at mannen hadde særlig kompetanse på regnskap og at han har brukt denne til å kamuflere sine underslag.

Mannen hadde særlig kompetanse på regnskap og at han har brukt denne til å kamuflere sine underslag

Som formildende omstendighet trekker dommeren frem at fagforenings-kassereren i ettertid har betalt tilbake det underslåtte beløpet. Han har også dekket fagforeningens advokatutgifter.

Ikke den første

– Vi ser alvorlig på saker om avvik og mislighold. Vi har erfart enkelttilfeller der ansatte har vært involvert i mislighold. Slike saker følges opp internt, men på grunn av personalmessige hensyn kan vi ikke kommentere enkeltsaker, sier medierådgiver Erlend Fossbakken i Skatteetaten. Han henviser til Skatteetatens Landsforbund for kommentar til den konkrete saken.

Nestleder i Skatteetatens Landsforbund, Annelise Isaksen Rosland, er ordknapp:

– Vi gikk til anmeldelse da vi ble klar over forholdet. Saken har nå gått sin gang i rettssystemet og vi anser oss ferdige med saken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.