Ved årsskiftet 2017 til 2018 kjøpte et ektepar i Trøndelag en del av en tomannsbolig som raskt viste seg også å være hjem for en skjeggkrekoloni. Både varmebehandling og giftbehandling måtte til for å rydde huset helt for de små gjestene. Ekteparet vant først frem med sitt krav om prisavslag i tingretten, og den 22. juni konkluderte også Frostating lagmannsrett med at skjeggkreet utgjorde en mangel som senket boligens verdi.

Prisen ble derfor senket med 200.000 kroner.

Redd for å få skjeggkre i hus? Dette mener skadedyrbekjemperen du må gjøre
Video fra Dagens Næringsliv
01:58
Publisert:

Dermed har man fått et første eksempel fra lagmannsretten på at skjeggkre kan bety at en bolig er mindre verdt, selv om man har fått bukt med insektene.

Ekspert på kjøp og salg av bolig, BI-professor Harald Benestad Anderssen, mener avgjørelsen ikke bør tas til inntekt for hverken det ene eller andre.

– For å være litt tabloid, så kan jeg vel si at siste ord ikke er sagt, sier han.

«Prisdempende effekt»

Dette er ikke første gang en «skjeggkresak» går for lagmannsretten. I en sak fra 2019 mellom forsikringsselskapet Protector og boligkjøper, ble sistnevnte ikke tilkjent prisavslag for verdireduksjon, men for utbedringskostnadene, altså hva det kostet å kvitte seg med småkrypene.

I saken utelukket imidlertid ikke Agder lagmannsrett at prisavslag for verdireduksjon var mulig, men at det ble avvist fordi man i det konkrete tilfellet ikke hadde nok holdepunkter til å forsvare at verdien på boligen faktisk hadde sunket.

Det har man nå fått et eksempel på i Frostating lagmannsrett. Mangelen som ga prisavslag var ikke skjeggkreet i seg selv, men at det tok lang tid å bli kvitt dyrene, at dette var psykisk belastende for ekteparet – og at risikoen for at problemet kommer tilbake er der.

«Opplysningen om at en relativt stor skjeggkrekoloni har hatt opphold i huset vil mest sannsynlig fortsatt ha en prisdempende effekt ved omsetning av eiendommen, selv om denne effekten vil avta med den tiden som går fra det sist er observert et skjeggkre» står det i avgjørelsen.

Uvisst om anke

Ekteparet opplyser gjennom sin advokat Johan Ivar Ansnes at de ikke ønsker å kommentere resultatet. Opprinnelig la de ned påstand om å heve kjøpet for tingretten, eventuelt et prisavslag på 950.000 kroner.

Selger og selgerens forsikringsselskap har vært representert av skadeoppgjørsselskapet Claims Link. Mille Haslund Mellbye, leder for skadeavdelingen, sier det er liten tvil om at saken har vært en påkjenning for både selger og kjøper, og at mener dommen er et skritt nærmere en løsning.

Mellbye viser også til at dommen bekrefter tidligere rettspraksis ved å fastslå at funn av skjeggkre alene ikke i seg selv medfører at boligen er i dårligere stand enn kjøper kan forvente, men at man her har tilkjent prisavslag som følge av mulig varig verditap.

Mille Haslund Mellbye fra skadeoppgjørselskapet Claims Link påpeker at dommen enda ikke er rettskraftig, men at den kan medføre store endringer i praksis om den får bli stående.
Mille Haslund Mellbye fra skadeoppgjørselskapet Claims Link påpeker at dommen enda ikke er rettskraftig, men at den kan medføre store endringer i praksis om den får bli stående. (Foto: Paal-André Schwital / Claims Link)

– Vurderer selger å anke?

– Selger og selgers forsikringsselskap mener at dommen strider mot tidligere rettspraksis og de skal derfor drøfte hvorvidt det er prinsipielle spørsmål som det kan være hensiktsmessig at Høyesterett tar stilling til. Beslutning om en eventuell anke vil bli tatt i god tid før ankefristen utløper, sier hun.

Mellbye mener at dersom dagens dom blir stående, vil det medføre en stor endring fra dagens situasjon ved at mange selgere ikke er forsikret mot en potensiell stor risiko.

– Verditap som følge av skjeggkre er unntatt i alle nye boligselgerforsikringer, sier hun.

Ankefristen går ut i august, som betyr at dommen ennå ikke er rettskraftig.

«Vanskelig å slå seg til ro med skjeggkre i huset»

BI-professor Benestad Anderssen mener det er lite lagmannsrettsdommen som kom i forrige uke kan brukes til, og påpeker at rettstilstanden likevel fortsatt er uavklart ettersom spørsmålet ikke har vært oppe for Høyesterett.

Det skaper problemer for både kjøper og selger mener han.

– Det største problemet med en uavklart rettstilstand er det praktiske, sier BI-professoren.

– Både selger og kjøper risikerer å bli involvert i lange og dyre rettsprosesser, og det kan være vanskelig for en kjøper å slå seg til ro med å ha skjeggkre i huset så lenge det i en dom skapes et inntrykk av at skjeggkre utgjør et stort problem, mens man i den neste dommen kan få det motsatte inntrykket, sier han. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.