I midten av januar i år måtte den tidligere stjerneanalytikeren Mads Asprem (56) møte i Oslo byfogdembete for å forklare hvorfor det Edvin Austbø-kontrollerte investeringsselskapet Nordic Property Holding (NPH) ikke burde få ta arrest i Asprems nær 30 millioner Green Resources aksjer. Asprem startet skogbruksselskapet Green Resources i 1995 og har over de siste tiårene bygget det opp til å bli Øst-Afrikas største skogbruksselskap.

Den tidligere analytikerstjernen, som har jobbet for storbankene Merrill Lynch og Morgan Stanley, fikk med seg en rekke profilerte investorer på eiersiden, deriblant Kjell Inge Røkke, Erik Bøhler, Tom Vidar Rygh, Roy Myklebust, Arild Engh og Edvin Austbø.

Selskapet har plantet skog på størrelse med Østfold fylke i Øst-Afrika, men har frem til nå slitt med høye kostnader og lav lønnsomhet. Dette har ført til en presset finansielle situasjon og gjort det nødvendig med et stort antall refinansieringen til en stadig lavere pris.

Tok arrest i aksjer

Som DN skrev i forrige uke har Mads Asprem havnet i pengenød og vært nødt til å låne penger fra sine medinvestorer for å kunne delta i de mange refinansieringene i det kriserammede afrikanske skogselskapet. Asprem har blant annet gjentatte ganger lånt penger av selskaper kontrollert av investor Edvin Austbø.

Etter at Asprem i fjor høst ikke betalte tilbake et lån til Austbø-selskapet Nordic Property Holding (NPH), gikk NPH til Oslo byfogdembete og fikk tillatelse til å ta arrest i formuesgoder tilhørende Asprems investeringsselskap NewAfrica Limited til en verdi av 13,8 millioner kroner. De eneste verdiene NPH fant i dette selskapet var nær 30 millioner Green Resources-aksjer, og det ble tatt arrest i disse. Basert på kursen i de siste handlene i denne aksjen dekker imidlertid dette kun en liten brøkdel av kravet.

Asprem var uenig i at NPH kunne ta slik arrest siden han mener et annet selskap enn NewAfrica var den reelle eieren av aksjene. Rundt to tredjedeler av de aktuelle aksjene er blant annet lovet bort til selskapet Asprem Analytics som pant for et lån på to millioner kroner fra selskaper i Jotunfjell-systemet til investor Kristoffer Olsen. Asprem-selskapet NewAfrica Limited skylder også 10 millioner kroner til Pareto Bank, og også denne långiveren har pant i de aktuelle aksjene. Slår man disse beløpene sammen med de 13,8 millionene Asprem skylder NPH er den totale gjelden til NewAfrica Limited på rundt 25 millioner kroner.

– Spekulasjon i aksjer

Siden NewAfrica Limited ikke var representert i retten da Byfogden tok den første arrestbeslutningen i fjor høst, måtte saken behandles på nytt den 17. januar. Byfogden avsa sin dom rett før helgen, og Mads Asprem får ikke medhold i sine innvendinger mot arresten. Dommer Henning Kristiansen legger i sin kjennelse vekt på at handlingene til Asprem har svekket den finansielle stilling til NewAfrica Limited og dermed forringet verdien av NPH sitt krav mot selskapet, og gjort det vanskeligere for NPH å få tilbake pengene det har krav på. Det vises blant annet til at NewAfrica konverterte et lån til aksjer i Green Resources, og dermed hoppet bakover i kreditorrekkefølgen.

– Langt på vei fremstår disposisjonene som spekulasjon i aksjer med kreditorenes penger foretatt av et selskap med betydelige økonomiske utfordringer, skriver Kristiansen i sin kjennelse.

Byfogden kommer dermed til at det foreligger sikringsgrunn og at NPH har tillatelse til å ta arrest i verdier tilsvarende 13,9 millioner kroner. I tillegg må Asprem og NewAfrica Limited betale rundt 172.000 kroner til NPH for selskapets saksomkostninger.

Mads Asprem sa mandag kveld til DN at han ikke ønsker å kommentere dommen. Advokat Ørjan Salvesen Haukaas, som representerte Asprem og NewAfrica Limited i saken ønsker heller ikke å kommentere dommen eller hvorvidt de vil anke avgjørelsen. (Vilkår)

Elektriske biler? – Å kaste bort en hel masse penger
Oljeboomen i Texas har satt fart på bilsalget. Ikke i noen annen delstat i USA selges det så mange store pickuper eller suver. Vil elektriske biler slå igjennom i den oljerike staten, slik Tesla har gjort i California?
02:02
Publisert: