«Betinget fengsel i 30 dager, inndragelse av 70 000 og en bot på 20 000 kroner».

«Betinget fengsel i 15 dager, inndragelse av 58 000 kroner og bot på 15 000 kroner».

«Betinget fengsel i 30 dager, inndragelse av 119 000 kroner, og en bot på 15 000 kroner».

Slik lyder dommen i tre ferske saker fra Oslo tingrett. Felles for dem er at alle er dømt for å benytte svart arbeidskraft fra samme person.

Saken ble rullet opp etter at den polske mannen og en annen person ble tatt på Torp lufthavn i Sandefjord med til sammen 50.000 kroner i bagasjen. Politiet mistenkte raskt at pengene var tjent på svart arbeid.

Elektroniske spor

– Denne personen hadde et enkeltmannsforetak innen håndverksbransjen der ingen andre enn ham selv var registrert. Det ble etter satt i gang undersøkelse av pengestrømmen på mannens konto. Raskt fant vi ut at flere millioner kroner var unndratt fra skatt og avgifter, sier politiadvokat Kristine Olsen.

Mannen skal ha unndratt 2,6 millioner kroner på å unnlate å betale skatt og lovpålagte avgifter. I september ble mannen dømt til ni måneders fengsel samt inndragelse av pengene politiet mente han hadde tjent på å unndragelse av skatt og avgifter.

Politiet startet jakten på personene som benyttet den polske mannens tjenester. Etter å undersøkt pengestrømmen på mannens konto fant politiet flere personer som hadde overført penger uten at de var regnskapsført.

Høy utdannelse

– Gjennom å gå gjennom e-poster og sms fant vi at en rekke personer var gitt et svart og ett hvitt tilbud om utførelse av mindre oppussingsarbeid i deres private hjem. Deretter gikk vi etter personene som hadde akseptert det svarte tilbudet. Det er tre av disse som nå er dømt, sier Olsen.

De tre personene ble dømt til betinget fengsel, bot samt en inndragelse av pengene politiet mener de har spart på å handle svart.

– Kundene har høy utdannelse og god inntekt, men likevel har valgt å undra så store beløp fra velferdsstaten, sier Olsen.

Og dette er ikke uvanlig.

SSB-forsker Thor Olav Thoresen har sett på hvem som benytter seg av svart arbeidskraft. Fire grupper peker seg ut:

  • Husholdninger med høy inntekt.
  • Menn.
  • Personer på Østlandet.
  • Selvstendig næringsdrivende.

- Hvorfor bruker rike husholdninger mer svart arbeid?

– Det har vi jo ikke undersøkt, men det er nærliggende å tenke seg at husholdninger med høy inntekt kjøper mer i markeder der det er innslag av svart økonomi, som for eksempel innenfor renhold, bygg og andre servicetjenester til husholdningene, sier forskeren.

«Noen forespørsler»

I en boligblokk på Østerås i Bærum utenfor Oslo jobber Kim Palmgren og Egil Linstad med å skifte ut vinduer. De to håndverkerne mener nordmenns holdninger til svart arbeid stort sett er bra.

– Det har likevel vært noen tilfeller der folk har spurt meg om jeg kan gjøre jobben svart, men det har jeg alltid avvist, sier Linstad som har vært i bransjen i 30 år.

Han synes det er veldig bra at politiet slår ned på personer som benytter svart arbeid:

– Det kan ha en preventiv effekt og sørge for at folk tenker litt lenger før de godtar et svart tilbud, sier Lindstad.

Utbredt

Selv om Lindstad og Palmgren har et godt inntrykk av nordmenn, viser statistikken at bruk av svart arbeid er utbredt. Ifølge en undersøkelse gjennomført av Opinion i 2016 viser at 14 prosent av befolkningen har benyttet seg av svart arbeid de siste to årene. Dette er skaper store tap for staten.

Et anslag fra Skatteetaten fra 2015 viser at staten tapte 12 milliarder kroner direkte tilknyttet til unndragelse av skatter og avgifter.

På tross av dette er det sjeldent saker som denne når domstolene. Påtaleleder ved påtaleavsnitt for økonomi og spesiallovgivning ved Oslo politidistrikt, Ole Rasmus Knudsen mener politiet har trappet opp satsingen på disse sakene.

– Politiet og kontrolletatene prioriterer å bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet. I denne satsingen så vil det bli avdekket privatpersoner som har benyttet svart arbeidskraft, sier Knudsen.

«Økt innsats»

Påtalelederen sikter til riksadvokatens rapport om mål og prioriteringer for 2018. Der står det blant annet at satsingen på arbeidslivskriminalitet skal prioriteres. Dette vil blant annet innebære privatpersoner som benytter svar arbeid, ifølge Knudsen.

– Risikoen for å bli avslørt følgelig økt og vi legger til grunn at det vil dukke opp flere saker som denne i fremtiden, sier Knudsen.

Undersøkelsen fra 2016 viser at bare 20 prosent av befolkningen mener det er sannsynlig at myndighetene oppdager at de bruker svart arbeid.

Svært mange benytter seg av svart arbeid, og de fleste blir aldri tatt. Er det trygt å benytte seg av svart arbeidskraft?

– Personer som benytter seg av svart arbeidskraft burde absolutt føle seg utrygge med den satsingen som er nå. (Vilkår)

På kjøkkenbenken: Eggmaster
Mathias Steinbru prøver en Eggmaster.
01:19
Publisert: