Entreprenørselskapet Stangeland Maskin og Ivar IKS i Rogaland er ilagt bøter på henholdsvis tre millioner kroner og 840.000 kroner etter at ferdig kompost fra Ivar ble lagret i massedeponiet til Stangeland Maskin fra juli til oktober 2018. I tillegg er to personer i hvert av selskapene tiltalt for de samme forholdene.

Stangeland Maskin, et entreprenørselskap med milliarder i omsetning, får også inndratt 1,7 millioner kroner som selskapet tjente på lagringsoppdraget. Stangeland Maskins forelegg er høyere fordi maskinselskapet er et aksjeselskap med god økonomi, mens Ivar drives etter selvkostprinsippet, opplyser Økokrim.

«Overraskende»

Daglig leder Tommy Stangeland i Stangeland Maskin er én av de fire tiltalte.

– Dette er en såpass alvorlig sak at jeg vil at dere skal snakke med vår advokat Toralf Haver, sier Stangeland.

Haver representerer både Stangeland Maskin og Tommy Stangeland, og sier tiltalen og boten kom overraskende.

– Stangeland påtok seg å lagre ferdig kompostert masse på oppdrag fra Ivar sommeren 2018. Massene ble da oppbevart på Stangeland Maskins deponi, som ligger på nabotomten til Ivar. Stangeland Maskin har lagt til grunn at selskapet hadde de nødvendige tillatelsene i Plan- og bygningsloven for sitt deponi. Stangeland Maskin har etter vår oppfatning ikke gjort noe ulovlig og langt mindre noe straffbart, sier Haver til DN, som dessuten viser til at selskapet har distribuert kompost i mange år.

– Når en da har gjort det i ganske mange år, så stolte man på at Ivar, da de bad om det, hadde de nødvendige tillatelsene selv til å mellomlagre det på naboeiendommen, forklarer Haver.

DN har vært i kontakt med de andre tre tiltalte. To av dem ønsker ikke å kommentere saken, mens den tredje ikke har besvart henvendelsen.

Frist til slutten av sommeren

Hvorvidt forelegget blir vedtatt, er ikke avklart. Selskapet har frist til 20. august. Det blir normalt tatt ut tiltale om selskapet ikke vedtar forelegget.

Når det gjelder Ivar og to av deres ansatte, mener Økokrim det er skjerpende at en har brutt vilkåret i fylkesmannens utslippstillatelse om at ferdig kompost skal lagres innendørs på komposteringsanleggets eiendom.

– Vi har ikke noe brudd på utslippstillatelsene og kan ikke se at vi er skyldig på noe punkt. Jeg vil uttrykke veldig sterkt at det er urimelig at to av våre ansatte mottar en tiltalebeslutning. De har opptrådt på vegne av bedriften. At de personlig skal stå til ansvar for noe her, virker ganske fjernt, sier Ivar-sjef Kjell Øyvind Pedersen.

– Kommer dere til å vedta forelegget?

– Den umiddelbare holdingen, nå som det er ferietid, er nei. Vi har behov for å summe oss, samle troppene og komme frem til hva som er den beste løsningen. Nå er det viktig å ivareta de to ansatte til tiltalebeslutningen. Det vil bli et rettsoppgjør. Hele utgangspunktet for oss er at de skal frifinnes. Det er maktpåliggende, sier Pedersen, som opplyser at begge har fått advokat på det interkommunale selskapets regning.

– De har hatt det så langt, og vi må se på om det må forsterkes.

Pedersen understreker at det som ble lagret hos Stangeland Maskin, var et ferdigprodukt.

– Dette er ikke kompost. Det er ikke lagret på vår eiendom i det hele tatt. Jeg kan ikke se at vi har hatt brudd på utslippstillatelsen på vår eiendom.

– Når produktet går ut døren hos oss, så er dette Stangelands ansvar. Jeg retter ingen finger mot Stangeland. Jeg skal ikke skyve noe ansvar over på Stangeland. Men rent juridisk er det veldig firkantet.

Fare for bekkørret

Avrenning fra den ulovlige komposthaugen førte til oppblomstring av såkalte lammehaler i Kvednhusbekken med fare for dødelighet for bunndyrfauna og bekkørretbestanden, ifølge Økokrim.

Pedersen sier situasjonen som oppsto i 2018, kom i forbindelse med ekstremvær.

– Først var det ekstremt tørt hele sommeren, og så bøttet det ned. Da fikk man avrenning. Hva var det viktigste? Landbruksjord med husdyr eller det som Stangeland har lagret. Det skal jeg ikke kommentere nå.

Ifølge Pedersen har ikke anlegget hatt noen pålegg fra Fylkesmannen siden oppstarten i 2002.

– Da var det landets mest moderne anlegg. Da dette skjedde, var anlegget 17 år og var tatt ut av drift.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.